főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2021. október 23.
   

PARTNEREINKAqua&Luna Apartman Gyula

Synergic Kft.

Gladiolus Kft.


Termostar Kft.

  

  
  

Ma történt

110 éve, 1911. szeptember 24-én született Belon Gellért katolikus püspök, lelkipásztor és lelkigyakorlat-vezető, Magyarország kommunista korszakának talán legkiemelkedőbb egyházi személyisége.

 Tanulmányait a debreceni és a kecskeméti piaristáknál, illetve a kalocsai jezsuita gimnáziumban, a teológiát Budapesten végezte. 1934. június 17-én Kalocsán szentelték pappá. Papi működését Fajszon kezdte. 1936-tól közel másfél évtizeden át Kalocsán, a hittudományi főiskolán tanított, s közben a szeminárium spirituálisa (lelkivezető) volt. Később plébánosként szolgált Sükösdön, Baján, Miskén, majd haláláig Jánoshalmán. 1958-ban főpásztora a bátmonostori apáti címet adományozta neki. XXIII. János pápa 1959-ben elidei címzetes püspökké nevezte ki, de püspökké való szentelését a proletárdiktatúra nem engedte meg. Erre csak 1982. április 22-én nyílt mód, amikor II. János Pál pápa kinevezte pécsi segédpüspökké. Kérlelhetetlen elvhűsége miatt közel egy évtizeden át (a 60-as években) a katolikus sajtó sem közölhette írásait; tervezett lelkigyakorlatait is nemegyszer betiltották. Ő mindezt úgy fogta fel, mint Jézus názáreti rejtett életéhez való hasonlóságot.

 Évekig tartó betegsége miatt is sokat szenvedett. Püspöki jelmondata - Sebtől gyógyult - bármily teljes életet élt, nem e világon ígért számára gyógyulást. 1987. május 23-án hunyt el. Földi maradványait a pécsi székesegyház altemplomában temették el. Marosi Izidor püspök így emlékezett meg róla: "Személyes ismeretségünk püspökké szentelése után kezdődött. Őszinte nyitottsággal közeledett és testvéri barátságába fogadott. Ez a kapcsolat egészen haláláig megmaradt. Kecskeméten sokszor megfordult. Egy alkalommal ötnapos lelkigyakorlatot tartott a Nagytemplomban. A templomot megtöltő hívősereg szinte lélegzetvisszafojtva hallgatta őt, és minden nap többen jöttek. Hatása abban is megnyilvánult, hogy a lelkigyakorlatot követő időkben, ha megjelent egy új könyve, azonnal elkapkodták. És még ma is – sokak számára – szinte állandó olvasmány és lelkivezető."

Belon Gellért irodalmi és közéleti tevékenysége miatt országos szinten is ismert volt. A Szentírást nemcsak jól ismerte (tudta kívülről), hanem annak tanítását papok és hívek számára egyaránt szinte karizmatikus adománnyal tudta magyarázni. Nyomtatásban több írása is megjelent. Legismertebb könyvei: Bibliai füveskönyv, Ellesett pillanatok, Bibliai elmélődések, Imádkozzál, Jézus lelkülete. Lelkipásztori lelkületére és intelligenciájára jellemző, hogy a magyar szellemi élet kiválóságai közül is többekkel került kapcsolatba. Illyés Gyula is vele beszélte meg a hit és elmúlás kínzó kérdéseit. Ezért is kívánta, hogy ő temesse. Lelkiatyja volt Dienes Valériának, és ő készítette fel Kodolányi Jánost is az egyházzal való megbékélésre.
(Források:  *Felső-Bácska, 1995  *Hunyadi népe, 1995  *Katona József Könyvtár  *Új ember, 2002  *Waigand József: Belon Gellért emlékkönyv) 

105 éve, 1911. szeptember 24-én született Wagner László Ybl-díjas építész. Oklevelét 1935-ben szerezte a budapesti műegyetemen. 1936 és 1944 között gyakorló építészként dolgozott, közben Kotsis Endre, majd Weichinger Károly mellett volt tanársegéd. 1948-tól a Magasépítési Tervező Intézetnél, később a Lakóépülettervező Vállalatnál, 1950-től a Középülettervező Vállalatnál, 1952-től az Általános Épülettervező Vállalatnál tervezőként dolgozott. 1968-tól a Művelődésügyi Beruházó Vállalatnál a kivitelezés műszaki irányítója volt. Fontosabb építészeti alkotásai: lakóépületek és gőzfürdő Győrben, Dunaújvárosban a Hengerművek irodaháza, Budapesten a Gyógyszeripari Kutató Intézet és a Finommechanikai Művek laboratóriumi épülete, illetve a Semmelweiss Orvostudományi Egyetem elméleti tömbje. Kecskeméten a kórház tervezése is az ő nevéhez fűződik.

(Forrás:  *Magyar Életrajzi Lexikon) 

TÁMOGATÓINK

  Gyenes Kertészet   Meditres

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» ) 
A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Mindaz, amit Kecskemétről tudni érdemesTurisztikai multimédiás DVD-ROM, amely szöveges információk, térképek, több mint ezer fotó és 13 videofilm segítségével mutatja be a város műemlékeit, múzeumait, természeti kincseit, speciális vonzerőit. A háromnyelvű kiadvány ismerteti a városban született, vagy egykor itt élt és alkotott hírességek életútját, valamint a Kecskeméten napjainkban működő intézmények, civil szervezetek, turisztikai szolgáltatók és cégek tevékenységét is. 

Megvásárolható több könyvesboltban:     
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.)

Megrendelhető a kiadó címén is: 
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/C 
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu

 


 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A magyarságot szolgálta Németországban is

Negyedszázada a magángyógyszerészekért

A tragikusan elhunyt nagy reménység

IN MEMORIAM dr. Adorján Mihály

LAPOZGATÓ

VALLOMÁSOK: dr. Mikulás József nyug. növényvédelmi osztályvezető, címzetes főiskolai tanár

VALLOMÁSOK: dr. Remes Péter orvos ezredes, űrkutató, a ROVKI korábbi igazgatója

A kecskemétiek negyedszázados kedvelt helye


Aktuális számunk


2016. november 30.


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu