főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2019. szeptember 20.
   


PARTNEREINKAqua&Luna Apartman Gyula

Synergic Kft.

Gladiolus Kft.


Termostar Kft.

  

  
  

Korábbi évfordulókÉrdekesebb évfordulók 

Ma történt

215 éve, 1804. június 8-án Kecskeméten született Homokay Pál tanár, költő. Szülei zsellérek voltak. Gyermekéveinek nagy részét a mezei munkák színhelyén, tanyán töltötte, azután bekerült Kecskemétre, az evangélikus egyház egytantermes, egytanerős iskolájába, oda, ahová kés őbb Petőfi is járt. Olyan okos volt, hogy szülei szegénységük ellenére is továbbküldték a pozsonyi evangélikus gimnáziumba. A fiú határtalan lelkesedéssel tanult, pedig német és szlovák diáktársai sokszor kinevették pallérozatlan magyar beszéde miatt. Homokay jellemére vall, hogy erre így emlékszik: „ezt is köszönettel veszem jó atyafijaimtól, mert kárhozatos szokásuknál fogva megtanítottak minden Nemzet általányos tiszteletére és megbecsülésére.”

A kecskeméti szülői ház

Diákévei alatt, amikor még tilos volt a tanulók körében a magyar nyelvű beszéd és a magyar nyelvű könyvek használata, Homokay Pál megkezdte irodalom- és nyelvszervező tevékenységét. Megalapította a Selmeci, majd a Pozsonyi Magyar Társaságot, amelyekben rendszeres nyelvművelő és irodalomnépszerűsítő munkát végeztek, segítették írói pályák elindulását és a magyar nyelv ápolását. Ezekben az években a nemzeti nyelv megteremtéséért és elterjedéséért való küzdelem egyet jelentett a leghaladóbb nemzeti, függetlenségi törekvésekkel. A fiatalember hihetetlen energiával dolgozott. Tanulmányai és vezetői munkája mellett könyvtárat alapított, dalárdát szervezett, közben görög és latin költők műveit fordította. Később megszülettek a saját szépirodalmi munkái, művészi értékű versei, drámái. Nem sokkal ezután publicisztikai te vékenységbe fogott: kiadta a Kis-koszorú című hazafias és haladó gondolkodású irodalmi diákfolyóiratot, amely nagy hatással volt a fiatal Petőfire. Tanulmányai befejeztével Homokay a losonci líceim tanára lett és 22 éven át oktatott az intézetben költészet- és szónoklattant. Közben saját költségén megjelentette híres, Magyar Költészet című stilisztikai és irodalomelméleti munkáját, amelyből nemcsak diákjai, hanem korának nagy költői is tanultak.

Homokay 1855-ben költözött haza szülővárosába – feleségével és gyermekeivel együtt. Távollétének ötven éve alatt Kecskemét némi változáson ment keresztül. Már minden egyháznak megvolt a maga elemi iskolája, ezekben neves tanárok oktatnak. A városban volt már három laktanya, öt vendégfogadó, huszonöt kocsma, könyvnyomda, két gyógyszertár, kórház és postahivatal… Ilyen viszonyok közt telepedett le és lett a Református Kollégium tanára Homokay. Zseniális pedagógus volt. Egyik tanítványa így írt róla: „Ami bánásmódját illeti, az páratlan humanitású volt, milyet még azon időben igen kevés tanár részéről lehetett tapasztalni. Tanítványait magázta, s a botbüntetést – amely akkor annyira uralkodó volt – eltörölte.” A sors mégis úgy hozta, hogy szülővárosában csak háromévnyi tanítás adatott neki. Ötvennegyedik születésnapján, 1858. június 8-án végzett vele a Kecskeméten dúló kolerajárvány.
(Forrás:  *Hírös Naptár, 2008)

Az elmúlt napok kecskeméti évfordulói:
- 75 éves Kiss Jenő színész, a Kecskeméti Katona József Színház örökös tagja »»     
- 120 éve született Jobbágy Andor sebész főorvos, a Siesta Szanatórium alapítója »»     
- 50 éve hunyt el Homokay Pál színész, rendező, színigazgató »»     
- 80 éve született Hajdu Sándor zeneszerző, karnagy, a Bergendy együttes egykori tagja »»      

TÁMOGATÓINK

  Gyenes Kertészet   Meditres

                                                                                                                                 TÁMOGATÓINKKorábbi évfordulók:  
« 2019. február    
        
keszecsüszova
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28      

TÁMOGATÓINK:

    
Gyenes Kertészet  

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» ) TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Mindaz, amit Kecskemétről tudni érdemesTurisztikai multimédiás DVD-ROM, amely szöveges információk, térképek, több mint ezer fotó és 13 videofilm segítségével mutatja be a város műemlékeit, múzeumait, természeti kincseit, speciális vonzerőit. A háromnyelvű kiadvány ismerteti a városban született, vagy egykor itt élt és alkotott hírességek életútját, valamint a Kecskeméten napjainkban működő intézmények, civil szervezetek, turisztikai szolgáltatók és cégek tevékenységét is. 

Megvásárolható több könyvesboltban:     
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.)

Megrendelhető a kiadó címén is: 
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c. 
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu


Hírös Naptár Évkönyv - 2009Kecskemét az évfordulók és jubileumok tükrében

„A kecskemétiek két homokszem köré is eleven világot tudnak elképzelni.” Csoóri Sándor gondolatát a Hírös Naptár 2009-es Évkönyvének szereplői: a 450 éve céhbe szerveződő szűcsök, a 325 éve templomot építő reformátusok, a 100 éve művésztelepet alapító városvezetők és alkotók, és a napjainkban is aktív, a szellem méltóságát évtizedek óta őrző írók, költők, népművelők, feltalálók, kutatók, lelkészek, orvosok és pedagógusok egyaránt igazolják.
Életükkel, törekvéseikkel érdemes megismerkedni, hiszen nekik is köszönhetjük, hogy a mindenkori válságos idők ellenére Katona József kívánsága valóra válik: „Hagyja a sors késő századokig gyarapodásodat”.Megvásárolható több könyvesboltban, közgyűjteményben: 

- Katona József Könyvtár (Piaristák tere 8.)
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.) 

Megrendelhető a kiadó címén is: 
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c. 
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu

 

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A magyarságot szolgálta Németországban is

Negyedszázada a magángyógyszerészekért

A tragikusan elhunyt nagy reménység

IN MEMORIAM dr. Adorján Mihály

LAPOZGATÓ

VALLOMÁSOK: dr. Mikulás József nyug. növényvédelmi osztályvezető, címzetes főiskolai tanár

VALLOMÁSOK: dr. Remes Péter orvos ezredes, űrkutató, a ROVKI korábbi igazgatója

A kecskemétiek negyedszázados kedvelt helye


Aktuális számunk


2016. november 30.


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu