főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 27.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2015. március 1-15.

március 1.

175 éve, 1840. március 1-én született Domokos Jenő tanár. Szülei szegény napszámosok voltak, ennek ellenére 16 gyermeket vállaltak. Domokos Jenő előbb szülővárosában, azután Kolozsvárott, Nyitrán és a kecskeméti piaristáknál tanult. 1865-ben pappá szentelték. Az 1865-66-os tanévben Kecskeméten tanított, majd Kolozsvárott (1866-68), Debrecenben (1868-69), Léván (1869-70), Selmecen (1870-72) és Budapesten (1872-76) oktatott. A fővárosban tette le a tanári vizsgáját is. 1877-ben kilépett a rendből. Ezt követően a nagykikindai gimnázium igazgatójává választották, ahol sokat küzdött a magyar tannyelv ellenségeivel. Országos és vidéki lapokban, értesítőkben (Magyar Polgár, Reform, Pesti Napló, Nemzet, Szegedi Híradó, Torontál) jelentek meg írásai. Középiskolai fizika és matematika tankönyveket is írt.  1914. szeptember 25-én hunyt el.

(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)


március 2.

Gerhátné Papp Rita50 éves Gerhátné Papp Rita zongora- és csembalóművész, a Kodály Iskola tanára. Szombathelyen született 1965. március 2-án. Tanulmányait szülővárosában, a Zeneművészeti Szakközépiskolában kezdte, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Zeneiskolai Tanárképző Intézetének zongora szakán folytatta. Ezt követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongora és csembaló szakát is elvégezte, de diplomát szerzett a Dresdner Akademie für Alte Musik csembaló szakán és a lipcsei Hochschule für Musik und Theater csembaló szakán is. 1983-tól alma máterében, a Szombathelyi Zeneművészeti Szakközépiskola korrepetitora volt, majd három évig zongorát is oktatott ott. 1990 óta Kecskeméten él, a Kodály Iskola zongoratanára, korrepetitora, 1996 óta csembalótanára is. Hazai ifjúsági zenei táborok zongora- és csembalótanára, nemzetközi zenei mesterkurzusok és versenyek korrepetitora és tanára: pl. Händel énekverseny (Eger), Soproni Régi Zenei Napok, Régi Zene Műhely (Szombathely). Nemzetközi hírű előadóművészek kamarapartnere (pl. Anneke Boeke, Barthold Kuijken), a pozsonyi Solamente Naturali és a kecskeméti Renaissance Consort tagja, a szombathelyi Capella Savaria rendszeres játékosa, Cd-felvételek közreműködője. Számos hazai és nemzetközi ifjúsági zongoraverseny díjazottja, valamint 1995-ben a Brugge-i Nemzetközi Csembalóverseny különdíját, 2000-ben a Párizsi Nemzetközi Bach-csembalóverseny I. díját és közönségdíját is elnyerte.

(Forrás:  *Ki Kicsoda Kecskeméten)


március 6.

100 éve, 1915. március 6-án hunyt el Degré Lajos büntetőjogász, egyetemi tanár. Budapesten született 1882. február 26-án. 1904-ben szerzett jogtudományi doktori oklevelet a budapesti egyetemen. A bregenzi tiroli császárvadászoknál leszolgált önkéntes esztendő (1903-/04) és a gyakornoki évek után 1907-08-ben a késmárki törvényszék jegyzője volt. Ezt követően tanulmányait a berlini egyetemen egészítette ki. 1909-től Kecskeméten bírósági jegyző volt, majd 1911-től a Budapesti Kúria tanácsjegyzőjeként működött. 1914-ben a budapesti egyetemen a büntetőjog magántanára, Pozsonyban pedig a büntetőjog és a büntető eljárásjog nyilvános rendkívüli tanára lett. 1915 januárjában a 13. gyalogezred népfelkelő hadnagyaként az északi fronra került, ahol az egyik ütközetben március 6-án elesett.

Degré Lajos emlékbeszédeA magyar büntetőjog tudományának nagy ígérete volt. Magyar büntetőjoggal, kialakulásának történetével, kodifikálási kérdéseivel foglalkozott. Alapvetőek a bűnösséggel, a bűncselekménnyel kapcsolatos megállapításai. Emlékbeszédében Finkey Ferencz többek között e szavkkal méltatta: "Fiatal, alig egy éves egyetemünknek egyik legfiatalabb, kiváló tanárát kívánta tőlünk áldozatul a világháború. Egyetemünkre, a hazai kultúrára bizonyára mérhetlen veszteség, hiszen Degré Lajos hosszú tanári és irói műküdéséhez teljes joggal fűzhettük és fűztük is a legszebb reménységet. És mégis, bárminő fájdalmas reánk ez a váratlan és érzékeny veszteség, magasabb szempontból felemelő, szinte büszkélkedésünk s mindenesetre méltó ünneplésünk tárgya lehet a mi fiatal kollegánk hősi halála. Egy izig-vérig tudósnak indult fiatal egyetemi tanár, épen mikor elérte vágyainak netovábbját, az egyetemi katedrát, szinte erőszakosan kiszakítja magát a hosszú, nyugodalmas tudományos működést biztosító állásából, irótollát félredobva, karddal kezében siet a harczmezőre, hogy testével, vérével védje a megtámadott haza biztonságát, fennmaradását és jobb jövőjét. A szó szoros értelmében önként feláldozza élete szent eszményeit, fel egész életét, egy hosszú boldog, kellemes életet, a haza üdvéért, az itthon maradt testvérek, barátok boldogságáért és nyugalmáért. Kell-e, lehet-e ennél szebb, magasztosabb példa a haza és az emberszeretet, a becsület és a bátorság, a lelki nagyság, az önfeláldozás erényeinek, a legfelségesebb erkölcsi kötelességeknek a teljesítésére. Mai emlékünnepünket azért nem lehet és nem szabad gyászünnepnek tekintenünk. Degré Lajos kollegánk felett, a fiatal tudós, az alig féléves egyetemi tanár túlkorai halála felett hullathatjuk könnyeinket, sirathatjuk és siratjuk is egyetemünknek, a hazai kulturának pótolhatatlan veszteségét, de bánatunkat, gyászunkat elnyomja a bámulat és a hódolat érzete az ő hazafiúi erényei, az ő nem is sejtett lelki nagysága iránt. Mai ünnepünk, egyetemünk első diszülése egy dicsőítő ünnep a hősi halált halt tudós tiszteletére, aki ércznél maradandóbb emléket állított önmagának, mert betű szerint vette, hogy szép és dicső dolog a hazáért meghalni s a tanárra, a tudósra is áll a jelszó: a haza minden előtt!"

(Források:  *Magyar Életrajzi Lexikon  *Múlt-kor történelmi portál  *PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont Digitális Univerzuma)


március 8.

Hugyecz Zoltán50 éves Hugyecz Zoltán, a GORTER Fémipari Zrt. vezérigazgatója. Szegeden született 1965. március 8-án. Hároméves kora óta Kecskeméten él, tanulmányait is itt kezdte meg. 1980-tól a Gáspár András Autószerelő Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet diákja volt. Később Gödöllőn tanult, 1990-ben a GATE Mezőgazdasági Gépészmérnöki Karán szerzett diplomát. Ezt követően az AGRIKON SAM Kft. tervezőmérnöke lett, majd a cég külképviseleti irodavezetőjeként Ankarában dolgozott. 1997-től 2003-ig a kerekegyházi székhelyű AGRIKON Fémipari Zrt. ügyvezető igazgatója, 2003-tól 2008-ig a kiskunmajsai AGRIKON KAM Kft. vezérigazgatója volt. 2009 óta a GORTER Fémipari Zrt. ügyvezetője, vezérigazgatója. Szakmai tevékenységét 2006-ban Bács-Kiskun Megye Gazdaságfejlesztéséért Díjjal ismerték el. A Kecskeméti Bowling Sport Egyesület elnöke, a Kecskeméti Röplabda Kft. résztulajdonosa.

(Forrás:  *Ki Kicsoda Kecskeméten)


március 10.

200 éve, 1815. március 10-én a Komárom megyei Héregben született Sólyom (Schmiding) József piarista tanár. 1832-ben Privigyén lépett a piarista rendbe. 1834-től Nagykárolyban helyettes tanár volt, közben bölcsésztanfolyamot végzett Vácon, illetve teológiát tanult Nyitrán és Szentgyörgyön. 1840-től Kalocsán, 1845-ben Veszprémben, majd 1846-tól 1848-ig Kecskeméten, a kegyesrendiek gimnáziumában tanított. A szabadságharcban aktívan részt vett: 1848-ban közhonvédként katonának jelentkezett, később főhadnagyi rendfokozatot ért el. A rendbe visszatérve, minden foglalkozás nélkül, Rózsahegyen, Léván, Privigyén, Szentgyörgyön, azután ismét Privigyén tartózkodott. 1855-től 1858-ig a felsőbbség engedelmével Trencsénben és Besztercebányán mint egyházi szónok dolgozott. 1858-tól húsz éven át ismét taníthatott: Debrecenben, Magyaróvárott, Máramarosszigeten, Kolozsvárott, Léván, Selmecbányán és ismét Debrecenben. Nagy ismeretekkel bírt a német irodalomban. Cikkei a Győri Közlönyben jelentek meg. 1878-ban Podolinban nyugalomba vonult, 1881.  január 28-án ott hunyt el.

(Forrás:  *Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)


március 11.

175 éve, 1840. március 11-én Kecskeméten hunyt el Komjáthy József piarista paptanár. Tatán született 1785. augusztus 8-án. Kecskeméti tanulóévei után 1803. szeptember 25-én a hírös városban lépett a piarista rendbe, míg 1809-ben Kolozsváron szentelték fel. 1805-ben Nagykárolyban, 1806-ban Debrecenben, 1807-ben Besztercén tanított. 1808-tól Kolozsváron bölcsészetet, 1810-től Nyitrán teológiát tanult. 1811-től ismét tanított. Előbb Szentgyörgyön algimnáziumi tanár volt, majd Szegeden, Sátoraljaújhelyen és Kolozsváron dolgozott tanárként, utóbbi városban a konviktus felügyelői teendőit is ellátta. 1816-tól Besztercén, 1820-tól Máramarosszigeten, 1822-től Szegeden, 1823-tól Temesváron tanított. 1827-ben Nagykárolyban, majd Debrecenben rektorhelyettes volt, azután Máramarosszigeten ismét tanári állást vállalt. 1833-ban Debrecenben rektorrá és a gimnázium igazgatójává nevezték ki, négy évvel később pedig Tatán rektorhelyettes lett. 1839-ben visszakerült Kecskemétre, és a piarista gimnázium igazgatója volt haláláig.

(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu