főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 27.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A magyar nyelven történő oktatás támogatója200

Márki József200 éve, 1815. március 3-án Kecskeméten született Márki (18148-ig Márkli) József bölcseleti és jogi doktor, egyetemi könyvtárőr, tanár, bibliográfus, pedagógiai író. Gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. Apja korai halála miatt diákkorától kenyérkeresetre volt utalva, tanítványokat vállalt. A pesti egyetemen 1838-ban bölcseleti, 1842-ben jogi doktorátust, 1843-ban ügyvédi oklevelet szerzett. Az ügyvédi pálya azonban nem vonzotta, ezért amikor 1843-ban az ország különböző részein képző intézeteket állítottak, a pesti intézetben tanítani kezdett. Az anyanyelven történő oktatás megvalósításának ügyét kitartóan támogatta. Egyik írásában így vallott erről: „Van-e, nincs-e összhang népnevelésünkben - úgy gondolom, kérdezni s vizsgálat alá venni amilyen fontos dolog, ép oly honfias kötelesség... A népnevelési összhangzás megkívánja, hogy a gyermek összes erői (testi, elmebeli, érző- s vágyó-tehetségei) célszerűen, vagyis úgy képeztessenek, hogy azok képzettségéből mind magára, a gyermekben szendergő emberre, mind másokra legtöbb üdv háromoljék...”

A budapesti intézetben munkálkodott mindaddig, míg a Bach-korszak ideje alatt, 1856-ban, hazafias viselkedése - nem akart németül tanítani -, valamint a németesítés ellen tett állásfoglalása miatt elbocsátották. 1858-tól az egyetemi könyvtár első tisztje, 1871-tõl másodtisztje volt. 1887-ben vonult nyugalomba. Budapesten hunyt el 1888. július 4-én. 1890-ben a tanítók a kerepesi úti temetőben közadakozásból síremléket állítottak neki.
Márki József műve
Márki József sokirányú irodalmi tevékenységet folytatott. Cikkeit a Regélő, a Családi Lapok, a Pesti Napló, a Népnevelők Lapja, a Magyar Sajtó, a Tanodái Lapok, a Vasárnapi Ujság, a Paedagogiai Szemle és más lapok közölték. Írt népiskolai és középiskolai tankönyveket, ismeretterjesztő és könyvtártudományi munkákat, illetve bibliográfiákat. Megjelentek költeményei és műfordításai is, többek között Horatius és Vergilius műveit fordította. 1862-63 és 1867-71 között a Népnevelők Lapját, 1871-72-ben a Kis Tükör című képes gyermeklapot, 1863-ban az Arany Kürt című közművelődési képes hetilapot szerkesztette. A népnevelés, a népnevelők szellemi és anyagi jólétének ügyében komoly erőfeszítéseket tett. Érdemeiért több tanítóegylet jutalmazta tiszteletbeli tagsággal.

(Források:  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Libri-Shopline Nyrt.  *Magyar Katolikus Lexikon  *Márki József: Összhangzás a nevelésben  *Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)


Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu