főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. február 28.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

VALLOMÁSOK: Vámos Károlyné Izsák Edit tanítónő7070 éves Vámos Károlyné Izsák Edit Ágnes nyugdíjas tanítónő. Kecskeméten született 1944. március 1-én.
Általános és középiskoláit szülővárosában végezte, majd Baján, a Tanítóképző Intézetben szerzett tanítói diplomát. 1966-tól két évet Izsákon tanított. 1969-ben Kecskemétre hívták, és 2007-ig, nyugdíjba vonulásáig a Leninvárosi Általános Iskola (napjainkban Vörösmarty Mihály Általános Iskola) dolgozója, 1980-tól az intézmény igazgatóhelyettese volt. Szakmai munkájáért több elismerést kapott: 1986-ban Kiváló Munkáért oklevelet, 2005-ben Karácsony Sándor-díjat, 2006-ban az "Év tanára” oklevelet, míg 2007-ben Eötvös József-emlékérmet és Kecskemét város köszönő oklevelét vehette át.„Tősgyökeres kecskeméti vagyok, családunk a – születésem idején és napjainkban ismét – Szent Miklósról elnevezett utcában élt. Édesapám katonatiszt volt, a világháború után rangjától megfosztották, munkát is csak nehezen kapott, a Borforgalmi Vállalatnál helyezkedett el. Négyen vagyunk testvérek, édesanyám így évekig házi tanítónő volt, később a konzervgyárban dolgozott. Nagyon szerény körülmények között éltünk, de mindent megkaptunk, amire abban az időben szükségünk volt. Szüleim a taníttatásunkkal is törődtek, mindnyájan diplomát szereztünk. Valamennyien édesanyánk vénáját örököltük, ő szerette az embereket, szeretett foglalkozni velük. Húgommal és nővéremmel együtt én is a pedagóguspályát választottam, bátyám pedig ügyvéd lett.

 A Katona József Gimnáziumban érettségiztem, majd rövid ideig a konzervgyárban dolgoztam. 1963-ban házasodtam meg. Férjem 1961-ben került Kecskemétre. Nővéremet még a debreceni egyetemről ismerte, az ő révén találtunk egymásra. Mivel Kecskeméten akkor nem lehetett felsőfokú tanítói végzettséget szerezni, ezért munka mellett Baján, a Tanítóképző Intézetben folytattam tanulmányaimat. Közben első gyermekünk is megszületett, nem könnyű évek voltak ezek.

Első osztálya 1970-ben

1966-tól két csodálatos évet Izsákon töltöttem. Az ottani általános iskolában nagyszerű kollégákkal taníthattam, a mai napig nagy-nagy hálával gondolok rájuk. 1968-ban második gyermekünk is megszületett, és egy évvel később, amikor Fehér István szólt, hogy van Kecskeméten egy megüresedett hely, a hívásra igent mondtam. Így lettem a Leninvárosi Általános Iskola dolgozója, és aztán közel 40 évig, nyugdíjazásomig ott tanítottam.

Diákjaival és kollégáival 1981. május 1-én

Egy óriási létszámú intézménybe csöppentem, a város első lakótelepi iskolájába több mint 700 diák járt akkor. A közeli emeletes új épületekben orvosok, ügyvédek leltek otthonra, így sok-sok évig jó képességű gyerekeket taníthattam. A rendszerváltozás után sajnos ez is megváltozott. De meg kell mondanom, hogy a cigány tanulókkal soha sem volt gondom. Őket is ugyanúgy vittük versenyekre, mesemondó megmérettetésekre.

A tanítás volt az életem. Reggel héttől este ötig az iskoláért dolgoztam. Az alsós osztályokkal foglalkoztam, majd igazgatóhelyettesként az 5. és a 6. osztályokban magyart is tanítottam. A gyerekeket nagyon szerettem. A kapcsolatot sokukkal ma is tartom, az osztálytalálkozóikra rendszeresen meghívnak. 

Mindennapjaimat a tanítás foglalta le. Maradandó írást ezért nem szereztem, de az intézmény történetét folyamatosan kutattam, rögzítettem. Az iskola albumának összeállítását Adorján Imréné kezdte meg, azután több évtizeden át én folytattam. Rengeteg fotó, adat gyűlt össze, sok érdekes dolgot lehet ezekből megtudni; kár lenne, ha veszendőbe menne!

Az "Év Tanára" elismerést
Sárközy István alpolgármester adta át

2007 óta nyugdíjas vagyok. Szerettem volna még tovább tanítani, de az iskolák összevonásával kialakult helyzetet tudomásul vettem. Nyugdíjazásomat a tömbösített új intézmény vezetője emberségesebben is intézhette volna, az azonban jól esett, hogy régi igazgatóm és a tantestület csodálatosan búcsúztatott el, és a város vezetése is megköszönte munkámat.

Grosán Pálnéval, az iskola igazgatójával 

 Nyugdíjas éveim csendesen telnek. Öt évig napi rendszerességgel unokahúgom gyermekével foglalkoztam. Remélem, a későbbiekben is lesz még magántanítványom! Férjemmel – aki szintén pedagógus, több évtizeden át a Katona József Gimnázium tanára, igazgatóhelyettese volt, és diákjai nagy-nagy megbecsüléssel vették körül – békességben, szeretetben éltünk. Sajnos, ő tavaly ősszel megbetegedett, és 50. házassági évfordulónk előtt néhány héttel elhunyt. Elvesztése kimondhatatlanul nagy fájdalom nekem. Szerencsére él a közelemben öt ember, akikre mindig számíthatok. Korábban a kollégáim voltak. Most is Kecskeméten élnek, így napi szinten tartjuk a kapcsolatot. Telefonon sokat beszélünk egymással, de havonta-kéthavonta rendszeresen összejövünk valamelyikünk otthonában is. Sokat segítettek a nyugdíjba vonulásomkor, és velük tudtam átvészelni a párom halála utáni időszakot is. Hálás vagyok értük, és gyermekeimért is, akik ugyan most nem mellettem élnek, de boldogulásokért nap mint nap szoríthatok! Ugyanígy hálás vagyok a két unokámnak - Dávidnak és Annának -, akik viszont a közelemben élnek, és lelkileg is támogatnak.”

(Lejegyezte: Varga Géza)

TÁMOGATÓINK

     

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Mindaz, amit Kecskemétről tudni érdemes


Turisztikai multimédiás DVD-ROM, amely szöveges információk, térképek, több mint ezer fotó és 13 videofilm segítségével mutatja be a város műemlékeit, múzeumait, természeti kincseit, speciális vonzerőit. A háromnyelvű kiadvány ismerteti a városban született, vagy egykor itt élt és alkotott hírességek életútját, valamint a Kecskeméten napjainkban működő intézmények, civil szervezetek, turisztikai szolgáltatók és cégek tevékenységét is.

Megvásárolható több könyvesboltban:    
- Forrás Galéria (Kéttemplom köz 7.)
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.)

Megrendelhető a kiadó címén is:
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu

 

Hírös Naptár Évkönyv - 2009Kecskemét az évfordulók és jubileumok tükrében

„A kecskemétiek két homokszem köré is eleven világot tudnak elképzelni.” Csoóri Sándor gondolatát a Hírös Naptár 2009-es Évkönyvének szereplői: a 450 éve céhbe szerveződő szűcsök, a 325 éve templomot építő reformátusok, a 100 éve művésztelepet alapító városvezetők és alkotók, és a napjainkban is aktív, a szellem méltóságát évtizedek óta őrző írók, költők, népművelők, feltalálók, kutatók, lelkészek, orvosok és pedagógusok egyaránt igazolják.
Életükkel, törekvéseikkel érdemes megismerkedni, hiszen nekik is köszönhetjük, hogy a mindenkori válságos idők ellenére Katona József kívánsága valóra válik: „Hagyja a sors késő századokig gyarapodásodat”.Megvásárolható több könyvesboltban, közgyűjteményben:

- Forrás Galéria (Kéttemplom köz 7.)
- Katona József Könyvtár (Piaristák tere 8.)
- Korda Könyvkereskedés (Lestár tér 2.)
- Kládó Könyv (Kéttemplom köz 2.)
- Líra Könyv- és Zeneszalon (Hornyik krt. 2.)
- Református Könyvesbolt (Szabadság tér 6.)

Megrendelhető a kiadó címén is:
6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.
Tel.: 20/886-1979
E-mail: info@hirosnaptar.hu 

Könyvajánló

 Barsi Balázs - Telek Péter-Pál: Magasság és mélység

ÉRZED-E, HOGY ISTEN TÉGED IS kiválasztott és meghívott? Ha nem, akkor ülj le, és gondolkozz el rajta, miért is vagy a világon. Biztos lehetsz benne, hogy előbb-utóbb felragyog előtted az a mindennél mélyebb és reálisabb valóság, hogy Isten számára egyetlen vagy, és hogy ő kiválasztott, meghívott és küldeni akar téged. Teher ez és rabság? Igen, mert nem élhetsz úgy, mintha nem volnál választott. Szabadság? Igen, szabadság a teljes önátadásra, az Istenért való magafeledésre.

Megjelent Barsi Balázs OFM ferences szerzetes és Telek Péter-Pál, Kecskeméten élő egyházi irodalmi szerkesztő „Magasság és mélység" c. új kötete. A szentírási elmélkedési sorozat aktuális része a 2014-es egyházi év Évközi időre eső napjaira szól, vagyis január 13-tól Hamvazószerdáig, illetve Pünkösd másnapjától Adventig, egyetlen kötetben. Már kapható az ismert egyházi könyvesboltokban, a kecskeméti plébániákon, valamint kedvezményes áron megrendelhető a www.barsibalazs.hu honlapon.

Aktuális lapszámunk tartalma:

Otthona Kecskemét irodalmi életének központja volt

Az első színész, aki Mikhál bánt játszotta

Csak a zene szépségét látta

A teljesség felé törekvő játékos próféta

A Kopaszkutya operatőre

Szerette a békét, de a kegyeskedést megvetette


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu