főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. május 27.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2014. június 15-30.

június 16.

Irányi István125 éve született Irányi István rajztanár, festő, grafikus. Iglón, Miskolcon és Debrecenben végezte tanulmányait, majd Budapesten, a Képzőművészeti Főiskolán szerzett rajztanári oklevelet. Tanára volt többek között Ferenczy Károly és Révész Imre. Az I. világháború idején Galíciában harcolt. Háborús élményeit rajzain és festményein is megörökítette, ezekből 1928-ban, a kecskeméti városi múzeumban rendeztek kiállítást Tirol-Galícia címmel. 1919-ben Cegléden, 1920-tól 1939-ig a Kecskeméti Református Tanítóképzőben és a reáliskolában volt rajztanár. 1939 után budapesti iskolákban tanított. Akvarelleket, kréta-, ceruza- és tusrajzokat készített. Kecskemét számos utcarészletét, épületét is megörökítette. Képei dokumentumértékűek. Készített plakátterveket, meghívókat, okleveleket, emblémákat, reklámgrafikákat, linóleummetszeteket, illusztrálta az 1935-ben megjelent Hornyik-emlékkönyvet. Az 1930-as években tervei szerint készült el a Faragó Béla Országos Tanítói Arvaház dísztermének berendezése és díszítése. Önálló művészi utat járt, nem tartozott a kecskeméti művésztelep alkotóihoz.


június 21.

Staar Gyula70 éves Staar Gyula matematika–fizika szakos tanár, tudományos újságíró, a Természet Világa főszerkesztője. Lajosmizsén született 1944. június 21-én. Általános iskoláit szülőhelyén, a gimnáziumot Kecskeméten, a Katona József Gimnáziumban végezte. Tanulmányait az ELTE matematika-fizika szakán folytatta, később diplomát szerzett a MUOSZ újságíró iskolájában is. Egy évig Csepelen tanított, majd öt éven át az ELTE TTK tanulmányi főelőadója volt. 1974 óta a Természet Világa munkatársa, 1990 óta a lap főszerkesztője. Számos jeles matematikussal és fizikussal készített hosszabb-rövidebb riportot, melyek egy része könyv formájában is megjelent. Különösen értékesek a Simonyi Károllyal készített anyagai, amelyek a fizikus életének különböző szakaszait mutatják be. Szakmai munkáját számos elismeréssel jutalmazták, többek között Hevesi Endre- és Táncsics Mihály-díjat kapott. 2005-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét is átvehette.


június 23.

Sramó Gábor 50 éves Sramó Gábor bábszínész, rendező, színházigazgató. Pécsett született 1964. június 23-án. Iskoláit szülővárosában végezte. A Nagy Lajos Gimnáziumban érettségizett, majd a JPTE magyar-népművelés szakán szerzett diplomát. Bábszínész képesítéssel rendelkezik. A pécsi Bábszínházképző Stúdiót is elvégezte. 1984-től a Bóbita Bábszínházban bábszínészként dolgozott, majd 1991 és 1994 között a kecskeméti Ciróka Bábszínház ügyvezető igazgatója volt. 1994 óta ismét Pécsett él, a Bóbita Bábszínház művészeti vezetője, 2004 óta az intézmény igazgatója. Főbb rendezései: A hatalmas színrabló, A fekete cilinder, Boszorkányos szülinap, A helység kalapácsa, O'Kane és a holttest, Holle anyó, Rabló-pandúr, A bűvös tűzszerszám. A Pécsi Nemzetközi Báb- és Utcaszínházi Fesztivál Alapítvány kuratóriumi elnöke, a Magyar Bábművészek Szövetségének elnökségi tagja. Jelenleg a Pannon Egyetem színháztörténész-bölcsész szakán harmadik éves hallgató.


június 24.

dr. Pusztai Gabriella50 éves dr. Pusztai Gabriella történész, a Szilárdfy Jakab Városvédő és Hagyományőrző Közhasznú Egyesület titkára. 1964. június 24-én Kecskeméten született. Magyar-történelem szakon végzett a József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 1988-ban, azóta a Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum vezetője. Muzeológusként kutatási, gyűjtési területe a kézműves ipartörténet, vagyis a céhek kialakulása, a kunszentmártoni iparos réteg jelentősége és szerepe a város fejlődésében, az ipartestület időszaka, a kisipar története. A gyáripar 20-dik századi kibontakozásának, az 1989-es rendszerváltás- nak és következményeinek feldolgozását jelenleg végzi. Másik kutatási területe a magyar orvosok tevékenysége az Európán túli területeken. E témából szerzett 2009-ben PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen.  Évente több kézműves foglalkozást, bemutatót szervez. Kiállításokon mutatja be a régió ma élő kézműveseit. Vezetésével szervezték meg többek között 2002-ben Kunszentmártonban az Öltözködési műhelytitkok című kiállítást, melyet bemutatók, foglalkozások kísértek.


június 26.

125 éve született Deme László református lelkész, esperes, szerkesztő, Zoványi Jenő egyháztörténész veje. Középiskoláit a Sárospataki Református Kollégium gimnáziumában végezte. 1907-ben érettségizett, majd 1911-ig teológiát tanult Sárospatakon. 1911 és 1912 között az edinburghi New College-ben képezte tovább magát. A Budapesti Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán is hallgatott négy félévet. 1912-től 1918-ig a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség titkára és óraadó segédlelkész, 1918 és 1926 között a Diákszövetség országos titkára, lapjának kiadója, kiadóhivatalának vezetője, diákotthonának igazgatója volt. 1926-tól 1959-ig, nyugalomba vonulásáig Pécelen lelkészként szolgált. 1952-től 1959-ig az Északpesti Református Egyházmegye esperese volt. A Dunamelléki Egyházkerület 1951-ben zsinati rendes tagnak, 1952-ben konventi rendes tagnak, a konvent sajtóelőadójának választotta. A Diákvilág, Az Erő és más egyházi lapok számos cikkét közölték. 1948-tól 1951-ig a Református Híradó szerkesztője és kiadója volt.


június 29.

Kecskemét vezetését és a város közönségét 100 éve, 1914. június 29-én tájékoztatta a belügyminiszter távirata a trónörököspár, Ferenc Ferdinánd és felesége szarajevói meggyilkolásáról. Másnap a város törvényhatósági bizottsága - Sándor István polgármester aláírásával - a város közönsége nevében a belügyminiszterhez küldött táviratában együttérzését fejezte ki: „Ő Császári Fensége, Ferenc Ferdinánd trónörökös és neje, Ő Fensége Hohenberg Zsófia hercegnő elhunyta alkalmából Ő Felségéhez, a királyhoz intézett részvét feliratunkat a legmagasabb helyre juttatás végett Nagyméltóságodhoz felterjesztjük.” A város vezetése kezdeményezésére 1914. július 4-én gyászistentiszteletet tartottak a trónörököspár emlékére a római katolikus Nagytemplomban. Június végétől a városi sajtóban is a merénylet, majd a háborús helyzet lett a meghatározó téma. Így például a Kecskeméti Lapok július 2-ai száma ismertette Sándor István polgármesternek a közgyűlésben elhangzott gyászbeszédét.

(Források:  *Katona József Könyvtár  *Károlyfalvi József: Kecskemét az első világháború és a forradalmak korában  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kunszentmártoni Helytörténeti Múzeum  *Magyar Életrajzi Lexikon  *Magyar Színházművészeti Lexikon  *Sümegi György: Irányi István  *Typotex Kiadó  *Who is Who Magyarországon  *Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon)

TÁMOGATÓINK

     

Aktuális lapszámunk tartalma:

A hazai gyümölcstermesztés fellendítője

A XIX. század nagy mecénása

Második szülővárosának Kecskemétet tartotta

Kiváló jellemszínész és komikus volt

A Köztemető hat évtizede


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu