főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2022. július 3.
   

PARTNEREINKAqua&Luna Apartman Gyula

Synergic Kft.

Gladiolus Kft.


Termostar Kft.

  

  
  

NAPRÓL NAPRA2018. január 1-31.

január 2.

Bódogh János távírótiszt, gyorsírótanár100 éve, 1918. január 2-án hunyt el Bódogh János távírótiszt, gyorsírótanár. 1852. december 27-én Kecskeméten született. Tanulmányait szülővárosa kegyesrendi gimnáziumában végezte. Már 8. osztályos korában gyorsírási lapot adott ki, osztálytársai számára gyorsírási tanfolyamot tartott. 1875-ben letette a távírótiszti, 1878-ban pedig a gyorsírástanári vizsgát. 1878-tól távírótiszt volt Szegeden, majd ugyanott a gyorsírás tanára lett előbb a katolikus főgimnáziumban, azután a főreáliskolában. 1893-ban Budapestre került a központi posta- és távirdahivatalhoz, emellett több középiskolában oktatott. Megalapította a Gyorsírási Irodalmi Könyvtárt, szerkesztette a Gyorsírászati Lapokat, igazgatója volt az Országos Magyar Gyorsírók Egyesületének. 1904-ben megindította saját kiadásában az Országos Gyorsíró Közlönyt. Terjesztette a Gabelsberger-Markovits-féle gyorsírórendszert, majd Markovits halála után továbbfejlesztette azt. Több gyorsírási szakkönyvet, tankönyvet is írt. A budapesti magyar gyorsíró-egyesület 1877-ben díszokmánnyal, 1880-ban arany tollal tisztelte meg.
(Forrás:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon)

 dr. Kocsis Attila nyugalmazott rendőr ezredes, volt megyei főkapitány50 éve lépett a rendőrség kötelékébe dr. Kocsis Attila nyugalmazott rendőr ezredes, volt megyei főkapitány. Kecskeméten született 1945-ben, és a középiskola négy esztendejét leszámítva - gépipari technikumot végzett Szegeden - gyakorlatilag megszakítás nélkül a hírös városban él. A rendőrség kötelékébe 1968. január 2-án lépett, a kecskeméti kapitányságon őrmesteri rendfokozattal lett nyomozó. Tizenkét esztendőn keresztül különböző beosztásokat töltött be itt. Munka mellett levelező tagozaton elvégezte a szegedi József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karát. 1980-tól a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányságon dolgozott, előbb a népgazdasági és társadalmi tulajdonvédelmi alosztály vezetője volt, később az élet- és ifjúságvédelmi alosztálynál töltött be hasonló beosztást. 1990 áprilisában a főkapitányság titkárságvezetője lett, majd pályázat útján elnyerte a megyei főkapitányi posztot. Ezt a feladatát 1991. március 15-étől 1996 végéig látta el, azóta egyéni ügyvédként dolgozik, többek között Stadler József védelmét is segítette.  2015. április 23-án a rendőrség állományában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkája elismeréséül, 70. születésnapja alkalmából az országos rendőrfőkapitány Kossuth-kard emléktárgyat adományozott számára.
(Források:  *Petőfi Népe, 1991  *police.hu)

Somogyi József Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászművész25 éve, 1993. január 2-án hunyt el Somogyi József Kossuth- és Munkácsy-díjas szobrászművész, a II. világháború utáni magyar szobrászat kiemelkedő személyisége. Minden szobrászati műfajban dolgozott, készített kisplasztikákat, portrékat, domborműveket, de munkássága meghatározó része mintegy félszáz köztéri szobra, melyek közül máig is erős jelképi erővel bír a dunaújvárosi Martinász, a hódmezővásárhelyi Szántó Kovács János-emlékmű vagy a szigetvári Zrínyi Miklós lovasszobor. Életművének szerves része volt tanári tevékenysége. Előbb a budapesti Művészeti Gimnáziumban, majd a Magyar Képzőművészeti Főiskola szobrász szakán tanított, az intézménynek évekig rektora is volt. Valamikori tanítványai ma a kortárs magyar szobrászat meghatározó alkotói. A Kecskeméten élő és alkotó Katona József- és Prima-díjas szobrászművész, Pálfy Gusztáv egyik korábbi interjújában így vallott róla: "A mellette töltött két esztendő örök élmény, örök „útjelző” számomra. Tiszta és bátor önmegvalósításra, merész művészi megoldásokra ösztökélt bennünket. Nem a finomkodó szépelgésre, hanem valóságismeretre inspirált, miközben megmutatta a formák egymásba kapcsolódásának, szerveződésének törvényeit."


január 5.

A Borsszem Jankó első száma150 évvel ezelőtt, 1868. január 5-én jelent meg a legnépszerűbb dualizmuskori élclap, a Borsszem Jankó első száma. Művészi igényű karikatúráival, szatirikus írásaival fennállása első fél évszázadában több mint kétezer fős olvasótábort toborzott magának, s bár később csökkenő népszerűséggel, de egészen az 1938-as esztendőig fennmaradt. A lap jobboldali, liberális szellemben készült, vetélytársaival szemben inkább a nyugaton divatos formákat vette át. Karakterei a magyar társadalom jellegzetes alakjait figurázták ki: ilyen volt a vidéki földesúr, Mokány Berci, Sanyaró Vendel köztisztviselő, Mihaszna András rendőr, a mucsaiak gyülekezete, vagy Spitzig Iczig, a zsidóság stílusjegyeit is magán viselő nagypolgár alakja. A később legendává nőtt Rákosi Jenő, Dóczy Lajos és Hevesi Lajos mellett Arany János is dolgozott a lapnak, de a Kecskeméten diákoskodó Abonyi Lajos író versei, a Kecskeméti Művésztelep megalapításában is részt vevő Munkácsy-díjas festő és grafikus, Herman Lipót, a művészkolónia tagja, Pólya Tibor karikaturista, valamint a hírös város szülöttje, Fényes Adolf festőművész rajzai is megjelentek a Borsszem Jankóban.


január 10.

Nyúl Tóth Pál városi tanácsnok, helyettes polgármester175 éve, 1943. január 10-én Kecskeméten hunyt el Nyúl Tóth Pál városi tanácsnok, helyettes polgármester.

A hírös városban született 1881. január 10-én. Középiskoláit a helybeli kegyesrendi főgimnáziumban, jogi tanulmányait a református jogakadémián végezte. 1907. január 1-jén lépett városi szolgálatba mint napidíjas fogalmazó. 1909-től a pénzügyi osztályon lett fogalmazó, 1911-ben az építési ügyosztályon a földrengéssel kapcsolatos segélyezési és kölcsönosztó bizottság jegyzője. 1913 októberében választották meg városi jegyzővé. Az I. világháborúban hadifogságba került, csak 1920. november 24-én tért haza. Ezt követően a kulturális ügyosztály vezetésével bízták meg. A tanítók pártfogója, a színészet lelkes támogatója volt. 1937 februárjában helyettes polgármesteri címet kapott. Az iskolaszék és a Polgári Daloskör elnöke, a a Katolikus Egylet vezetőségi tagja, az Emericana dominusa volt. 1914-ben szerkesztette a Kecskeméti Naplót. Számos cikke jelent meg a helyi lapokban.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Kecskeméti Közlöny, 1943 *Kecskeméti Nagy Képes Naptár, 1922)


január 19.

Kiss Bálint festőművész, restaurátor150 éve, 1868. január 19-én hunyt el Kiss Bálint festőművész, restaurátor. 1802-ben született. Tanárnak készült - tanulmányainak egy részét a Kecskeméti Református Kollégiumban végezte -, majd 1827-től a bécsi akadémián tanult tovább, ahol Barabás Miklóssal került barátságba. 1830-ban Szentesen telepedett le, 1834-től Pesten élt, 1847-ben a Magyar Nemzeti Múzeum képtárának őre lett, és mint ilyen, rendezője volt az első képkiállításnak. 1850-ben elvesztette állását a szabadságharcban való részvétele miatt, 1861-ben ismét visszanyerte, de jelentőset alkotni már nem tudott. Főként történeti tárgyú, de életképszerű képeket festett. Több változatban és számos másolatban fennmaradt képe Pethes János búcsúja leányától a leopoldvári tömlöcben (Magyar Nemzeti Galéria) és a többi festményének tárgyválasztása is a nemzeti öntudatra ébredő ország elnyomás elleni tiltakozását fejezte ki (Hunyadi a rigómezei csata után, Dobó István).


január 23.

Gabányi László színész, a Nemzeti Színház örökös tagja75 éve, 1943. január 23-án hunyt el Gabányi László színész, a Nemzeti Színház örökös tagja. 1879 decemberében Kolozsvárott született. 1899-ben végezte el Rákosi Szidi színiiskoláját és Békésen Halmay Imre társulatában kezdte pályafutását. Később vidéki társulatokban lépett fel, 1906-ban és 1907-ben Bihari Ákos együttesével Kecskeméten játszott. Ezt követően fővárosi színházak alkalmazták (Modern Színpad, Royal Orfeum, stb.). 1913-tól haláláig a Nemzeti Színház tagja volt. Kevés számú némafilmszerepe mellett kétszer tűnt fel hangosfilmen egy-egy rövid szerepben. Színészi munkássága mellett irodalommal is foglalkozott, több verse és egy egyfelvonásos darabja jelent meg. 


január 31.

Téli Tárlat - 1993Bács-Kiskun megye kulturális életének évtizedek óta az egyik legrangosabb eseménye az itt élő képzőművészek „Téli tárlata”. Az évenként ismétlődő és a számvetésre is kiváló alkalmat adó kiállítást az alkotók és a látogatók mindig élénk érdeklődéssel várják. A térség képzőművészeinek bemutatkozási lehetőséget biztosító 25 évvel ezelőtti Téli tárlat anyagát, 35 művész 62 alkotását rendhagyó módon a megye három településén – Kalocsán, Kiskunhalason és Kecskeméten is – is megtekinthették az érdeklődők. A tárlat – melynek egyik legfőbb erénye a műfaji változatosság volt, hiszen a táblaképektől a szobrokig, a grafikától a kerámián át a textil- és zománcművészetig minden irányzat képviseltette magát – a Cifrapalotában 1992. december 17-én nyílt meg és épp 25 éve, 1993. január 31-én zárta kapuit.

 

 

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A magyarságot szolgálta Németországban is

Negyedszázada a magángyógyszerészekért

A tragikusan elhunyt nagy reménység

IN MEMORIAM dr. Adorján Mihály

LAPOZGATÓ

VALLOMÁSOK: dr. Mikulás József nyug. növényvédelmi osztályvezető, címzetes főiskolai tanár

VALLOMÁSOK: dr. Remes Péter orvos ezredes, űrkutató, a ROVKI korábbi igazgatója

A kecskemétiek negyedszázados kedvelt helye


Aktuális számunk


2016. november 30.


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu