főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. június 17.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2017. március 1-31.

március 11.

Eötvös Károly író, publicista, ügyvéd, politikus, a nevezetes tiszaeszlári perben a vádlottak védőügyvédje175 éve, 1842. március 11-én született Eötvös Károly író, publicista, ügyvéd, politikus, a nevezetes tiszaeszlári perben a vádlottak védőügyvédje. Jogi tanulmányait Pápán, Kecskeméten és Pesten végezte. 1863-ban részt vett az Almássy-féle összeesküvésben, ezért pár hónapig fogságot szenvedett. 1865-ben Pápán jogakadémiai tanár, majd a kiegyezés után ügyész volt. 1866-ben bírói vizsgát tett. 1872-ben Deák-párti programmal mint országgyűlési képviselő nagy hatású szónoklataival hívta fel magára a figyelmet. Deák Ferenc halála után rövid időre birtokára vonult, de 1877-től mint ellenzéki vezér ismét szerepet vállalt a közéletben. 1883-ban, a hírhedt tiszaeszlári perben az ártatlanul vádoltak védőügyvédjének szerepét vállalta. Ezzel a perrel neve túljutott az ország határain. 1892-ben egy ideig a Függetlenségi és 48-as pártkör elnöki tisztségét töltötte be, rövidesen azonban új ellenzéki pártot alakított. Több fővárosi lap számára dolgozott. Szépirodalmi műveiben, emlékezéseiben, útirajzaiban a reformkort, a 48-as szabadságharcot és a köznemesi liberalizmust lelkesítő példaként ábrázolta. Mesélő kedve és anekdotikus humora tette írásait vonzóvá. 1916. április 13-án Budapesten hunyt el.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Országgyűlés almanach, 1905-1906)

március 16.

175 éve, 1842. március 16-án Kecskeméten hunyt el Ferenczy János György kapitány, Ferenczy Móric apja. 1773. április 16-án, a hírös városban született. Kapitányként harcolt a Napóleon ellen szervezett osztrák seregben. A harcokban 1794-ben elvesztette jobb karját. Ekkor a katonaságtól nyugalomba vonult. Megnősült, feleségül vette Breitvicz Dorottya bárónőt. 1804-ben telepedett le Kecskeméten. 1809-ben a napóleoni hadak magyarországi támadása hírére Pest megye elrendelte, hogy a városok gyalog és lovas űző sereget állítsanak fel. Kecskemét 300 lovasból és 600 gyalogosból álló seregének kapitánya Ferenczy János lett. Földi maradványai a nagytemplom szentélye alatt vannak elhelyezve.
(Források:  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon) 


március 18.

200 éve született Polák Ede József125 éve, 1892. március 18-án hunyt el Polák Ede József piarista tanár, igazgató, a rend kormánysegéde. 1816. március 12-én született. 16 évesen, 1832 szeptemberében lépett a rendbe. Tanulmányait Nyitrán, Trencsénben, Vácott és Szentgyörgyön végezte. 1939-ben bölcsészetből doktorált, két évvel később pappá szentelték. Gimnáziumi tanár lett. Debrecen, Vác, Nyitra, Selmecbánya és Temesvár után 1862-ben került Kecskemétre. A főgimnázium igazgatója és a rendi növendékek vezetője volt. Itt tartózkodása alatt, 1868-ban nevezték ki a piarista rend magyarországi tartománya tiszteletbeli kormánytanácsosává, 1877-ben pedig kormánysegéddé választották. 1882. május 31-én kecskeméti működésének húsz éves évfordulóját a város vezetősége ünnepség keretében méltatta. 1883-tól Budapesten a kegyesrendiek pénztárnoka volt. 1891. augusztus 5-én tartotta aranymiséjét. 1892 márciusában hunyt el. Természettudományos dolgozatai a selmeci és a kecskeméti főgimnázium értesítőiben jelentek meg. Természettani cikkeit a Kecskeméti Lapok, a Reform és a Tanodai Lapok is közölte.
(Források:  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)


március 20.

25 éve, 1992. március 20-án nyílt meg hivatalosan a Magyar Fotográfiai Múzeum25 éve, 1992. március 20-án nyílt meg az első kiállítás a Magyar Fotográfiai Múzeumban. A kecskeméti orthodox hitközség által korábban zsinagógává átalakított épületben a 19. század közepén Kecskeméten dolgozott Simonyi Antal fotóit rendezte be Kincses Károly fotómuzeológus. Az ünnepélyes tárlatavatón megnyitóbeszédet Hanák Péter történész mondott. Az ismert fényképíró művei, akinek kortársai között jeles emberek voltak: Petőfi, Arany és Madách, együtt, egy tárlaton szerepeltek. A fotómúzeum látogatói Simonyi Antal remekbe szabott portréit, képeit, melyek a kor hangulatát és természetesen a fotón szereplő egyének jellegzetes vonásait, a műterem meghitt sarkait idézték meg, másnaptól tekinthették meg.
(Forrás:  *Petőfi Népe, 1992)


március 25.

75 éve, 1942. március 25-én hunyt el Lakatos Ottó minorita szerzetes, hittanár, tartományfőnök. 1865. április 6-án Kecskeméten látta meg a napvilágot. Szülővárosában végezte alsó és középiskoláit, majd 1883-ban Nyírbátorban lépett a minoriták közé. A teológiát az egri érseki líceumban hallgatta. Felszentelése után előbb Aradon, majd Nagybányán volt hitoktató. Oklevelet szerzett gyorsírásból is, kilenc évig azt is tanította. 1895-ben a rendjében létező paduai szent Antalról nevezett őrség őre lett. Később a szilágysomlyói gimnáziumot nyolcosztályossá fejlesztette. Gödöllőn és Nyírbátorban gimnáziumot, Miskolcon és Lőcsén fiúnevelő intézetet nyitott, átépítette az egri rendházat. 1918-ban ismét Aradra hívták. 1919-ben megalakította az egyházközségi tanácsot és megnyitotta az egyházközségi megye elemi iskolát és főgimnáziumot. A Mosoczi- és a Káda-telepen templomot épített. 1939-41 között az erdélyi rendtartomány főnöke volt. Cikkei az erdélyi lapokban, szentbeszédei a Jó Pásztorban jelentek meg. Az aradi plébánia értesítőit is éveken át ő szerkesztette.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái  *Magyar Katolikus Lexikon)

 

 

 

 

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu