főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. február 28.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

NAPRÓL NAPRA2015. január 16-31.

január 22.

ifj. Iványi-Grünwald Béla50 éve, 1965. január 22-én hunyt el ifj. Iványi-Grünwald Béla történetíró, Iványi-Grünwald Béla festő fia. Nagybányán született 1902. március 2-án. Apja, a Nagybányai Művésztelep egyik alapítója családjával és követőivel 1909-ben Kecskemétre költözött, és új művészkolóniát alapított, melynek ő volt a vezetője 1911-től 1918-ig. Ifjabbik Iványi-Grünwald Béla iskoláskorát a művésztelep zsivajgó légkörében töltötte. Tanulmányait később a fővárosban folytatta. ifj. Iványi-Grünwald Béla műve1927-ben Budapesten bölcsészdoktorátust szerzett, azután a Bécsi Magyar Történetkutató Intézetben levéltári kutatásokat folytatott. 1929 és 1939 közt a Magyar Nemzeti Múzeum Levéltárában (Országos Levéltár) teljesített szolgálatot mint tudományos tisztviselő. 1935-től egyetemi magántanár lett. 1939 júniusában, a hitlerizmus előretörése miatt ösztöndíjjal Londonba utazott. 1941 áprilisában, ismételten meghosszabbított szabadsága lejárta előtt, a londoni magyar követségen állásáról lemondott. 1941 és 1944 között a brit rádió (BBC) Hitler-ellenes magyar nyelvű adását vezette. A felszabadulás után nem tért haza, és továbbra is a BBC osztályvezetőjeként dolgozott. Életének utolsó éveiben az emigráns Irodalmi Újság, a müncheni Új Látóhatár és a brüsszeli Szemle munkatársa volt. Idehaza főleg reformkori gazdaságtörténeti és egyetemes történeti témákkal foglalkozott. Széchenyi Hitelének új kiadásához írt fontos bevezetőjében úttörő módon hangsúlyozta a konjunktúra, az agrárválság, a birtokosság gazdasági problémáinak szerepét Széchenyi programjában. Londoni éveiben a magyar szabadságharc visszhangjára és a Kossuth-emigrációra vonatkozó történeti kutatásokkal is foglalkozott.


január 23.

200 éve, 1815. január 23-án hunyt el Lambach Elek piarista tanár. 1758. április 28-án Kecskeméten született. Iskoláit szülővárosában végezte. 16 éves korában itt lépett be a szerzetes rendbe. Mint tanár, az ország számos iskolájában megfordult. Nagykárolyban, Nyitrán, Budán, Egerben, Tatán, Pesten, Veszprémben és Selmecbányán is tanított. 1801-től a bécsi Theresianumban oktatta a magyar nyelvet és irodalmat. A Kecskeméti Lapok 1872-ben így mutatta be olvasóinak: „Lambach Elek kegyes rendi szerzetes a kecskeméti piaristák collegiumában; 1790-ben Pesten két munkát adott ki, u. m.: 1) »A magyar királyok és királynék koronáztatásának inneplése«; egy ódát latin nyelven. gr. Batthyány Tivadarhoz.”


január 24.

Buday Rezső50 éves Buday Rezső, a Katona József Gimnázium történelem–földrajz szakos tanára, intézményvezető-helyettese. 1965. január 24-én született Budapesten. Alsó- és középfokú iskoláit Nagykanizsán és Siófokon végezte, ez utóbbi városban, a Perczel Mór Gimnáziumban érettségizett 1983-ban. Tanulmányait Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán folytatta, ahol 1990-ben történelem-földrajz szakos középiskolai tanári végzettséget szerzett. Diplomája átvétele óta Kecskeméten él, a Katona József Gimnázium és Számítástechnikai Szakközépiskolában dolgozik. 1990 és 2001 között tanárként, 2001 óta igazgatóhelyettesként és AJTP programfelelősként segíti az intézmény működését. 2005-ben elvégezte a Budapesti Műszaki Egyetem Vezetőképző Szakát. Munkaköréből adódóan beiskolázással, érettségiztetéssel, különbözeti, osztályozó és javító vizsgáztatással, az iskolai egészségüggyel, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjával foglalkozik.

1986-ban megnősült, felesége, Turi Andrea szintén pedagógus. Három fiúgyermekük született: Bence, Balázs és Bendegúz. Kedvelt szabadidős tevékenységei: utazás/kirándulás (különösen Erdélybe, ahová már több mint 25 alkalommal vitt iskolai csoportot), magashegyi túrázás, kerékpározás, zongorázás (a tanári zenekarban, a Schoolgroup-ban), síelés és kertészkedés.


január 26.

dr. Fekete László70 éves dr. Fekete László nyugalmazott intézményvezető. Homokmégyen született 1945. január 26-án. Középiskoláit 1959 és 1963 között a Kecskeméti Piarista Gimnáziumban, felsőfokú tanulmányait 1963 és 1869 között a Pázmány Péter Hittudományi Akadémián végezte. Később képesített könyvelői és felsőfokú költségvetési szakvizsgát is tett. Papnak készült – 1970-től a Kalocsai Érsekség áldozópapja volt –, kétéves tanulmányi ösztöndíjat is nyert a párizsi Sorbonne egyetemre. A tanulmány megkezdésekor azonban másképp döntött, civil pályát választott. 1972-től a Bács-Kiskun Megyei Állami Gazdaságok Szakszolgálati Állomásán fordítóként, azután nyomdavezetőként dolgozott. 1977-től nyugdíjba vonulásáig, 2009-ig a Művészeti Alap Kecskeméti Alkotóházának vezetője volt. A rendszerváltás utáni években aktív közéleti tevékenységet folytatott. Önkormányzati képviselőként (1994-2006) nevéhez fűződik a város közműellátásának teljessé tétele, és a Kecskeméti Víziközmű Társulat létrehozása is, melynek köszönhetően a külterületek vízellátása megoldódott, majd a szennyvízcsatornázást szervezte: Műkertben és Alsószéktóban lakossági önerős formában, a város többi részében ISPA keretében. Hozzá tartoztak a szilárd utak és a hiányzó villanyvezetékek kiépítésének szervezése is. Kezdeményezésére jött létre a PUSZTA Német-Magyar Kulturális Egyesület, melyet több éven át vezetett, illetve a Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány; a kuratórium elnökeként irányította a Vadaskert felújítását: új főbejárattal, épületekkel, irodaházzal és szociális blokkal gazdagodott a létesítmény. Létrehozta a Kecskeméti Assisi Szent Ferenc Kápolna Építését Szervező Egyesületet; aktívan részt vett az 2006-ban felszentelt Műkerti Kápolna építésében.


január 27.

50 éves Kállai Erzsébet újságíró, a Kecskeméti Főiskola kommunikációs referense. Hajdúnánáson született 1965. január 27-én. Tanulmányait szülővárosában, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium és Szakközépiskolában és Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetem történelem-közművelődési előadó szakán végezte, később Budapesten, a Bálint György Újságíró Iskolában belpolitikai újságíró diplomát is szerzett.

Kállai ErzsébetAz egyetem után a pedagógusi pályát elektronikus újságírásra cserélte: 1989-ben előbb három hónap próbaidőre a Kecskeméti Televízió munkatársa lett, majd miután véglegesítették, szerkesztőként, riporterként, valamint műsorvezetőként 18 évig dolgozott ott. Többek között a Kul-túra, a Hírös Hírek, a Mozaik, a Hírös Múzsa és a Mezőgazdasági Magazin műsorok alkotója volt, emellett dokumentumfilmet készített a Bozsó Gyűjteményről, a Magyar Fotográfiai Múzeumról, a kecskeméti főtérről, és számos "hírös" kecskeméti portréját is rögzítette. 2003 és 2007 között a városi tévé igazgatóhelyettese volt. Ezekben az években – kecskeméti munkája mellett – az MTV, az MTV Szegedi Körzeti Stúdiója és a Duna Televízió különböző műsorai számára is dolgozott. A Szegedi Körzeti Stúdió kulturális műsorának és az MTV Gazdatévé című műsorának műsorvezetője volt. 1992-ben a Magyar Televízió az esti híradó előtti műsorsávban vetítette a KTV Katona Józsefről készült 6x5 perces sorozatát, amelynek stábjában szerkesztőként vett részt. Kecskeméti rendezvényeken is gyakran találkozhattunk vele: ötször volt az újévi koncert háziasszonya, több alkalommal a Csiperó fesztivál megnyitóinak, záróünnepségeinek moderátora.

2008 óta a Kecskeméti Főiskola rektori hivatalában dolgozik. Kommunikációs referensként a sajtóval való kapcsolattartás a fő feladata, emellett a főiskola honlapjának, kiadványainak, rendezvényeinek, pályázatainak, közösségi médiában való megjelenésének előkészítője, szervezője.

1989 óta él együtt Pálinkás Alberttel, a Kodály Intézet és a KTV korábbi munkatársával, a Renaissance Consort alapítójával és művészeti vezetőjével. Bálint fiuk 1992-ben született, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki szakon jelenleg a Kecskeméti Főiskola hallgatója.

(Források:  *Czigány Lóránt: Emigráns sorsok  *dunsztistvan.hu  *Fizikai Szemle, 1965  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Ki Kicsoda Kecskeméten  *Magyar Életrajzi Lexikon  *MTA  *MTVA  *Simon Antal: Magyarországi meteorológusok életrajzi lexikonja)

Aktuális lapszámunk tartalma:

Otthona Kecskemét irodalmi életének központja volt

Az első színész, aki Mikhál bánt játszotta

Csak a zene szépségét látta

A teljesség felé törekvő játékos próféta

A Kopaszkutya operatőre

Szerette a békét, de a kegyeskedést megvetette


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu