főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. április 17.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

Az első magyar színigazgató250

250 éve, 1762. július 26-án, Kecskeméten született Kelemen László színész, színigazgató. A pesti piaristáknál tanult, majd jogot végzett. Grassalkovich Antal herceg gödöllői uradalmának ügyészeként jelentős jövedelemhez jutott, a vagyonosabb polgárok szívesen látott vendége volt. Balogh János királyi tanácsos házánál is  megfordult, és tanácsára külföldre ment ismereteit bővíteni. Hazájába visszatérve látta az ország elmaradottságát, ezért azon kezdett fáradozni, hogy magyar nyelvű állandó színtársulatot hozzon létre. Kapóra jött számára, hogy az 1790-i országgyűlés az anyanyelvű színjátszás ügyét is felvette reformtervei közé, és Kazinczy magyar nyelvű társulat toborzását indította el. Kelemen László csatlakozott e mozgalomhoz, és gróf Ráday Pál pártfogása, valamint Kazinczy Ferenc buzdítása mellett hosszas küszködés eredményeként sikerült egy kis társaságot összeverbuválnia, amelyhez két kecskeméti fiatalember: Szomor Máté és Nemes András is csatlakozott.

Kelemen László
Ismeretlen ceruzarajza
(OSzK Színháztörténeti Tár)

Az első magyar színtársulat 1790. október 25-én, Budán, majd 27-én, Pesten játszotta el Simai Kristóf Igazházi című darabját. A rendszeres működést azonban a német színház bérlője, gróf Unwerth Emmanuel akadékoskodása miatt csak 1792. május 5-én, egy kis budai faszínházban, a tulajdonosa után Reischl-bódénak nevezett helyiségben kezdhették meg. Kelemen nemcsak vezetője, hanem színésze és szükség szerint rendezője, ügyelője és állandó műfordítója is volt a társulatnak.

A Martinovics-összeesküvés után elveszítették a helytartótanács illetékes ügyosztályának támogatását, és a zömében német nyelvű Pest-Budán nem tudtak tovább működni, 1796. április 10-én a társulat feloszlott. A színészek egy részével Kelemen László ekkor vándorútra kelt, hogy vidéken próbáljon szerencsét: Debrecenben, Nagyváradon, Szegeden, Kecskeméten, Nagykőrösön és Losoncon játszottak. Szülővárosában 1796. június 4-én léptek fel, erről a hajdani Cserepes fogadó helyén álló rendelőintézet falán elhelyezett márványtábla emlékezik. Ettől az időponttól számítják a kecskeméti hivatásos színjátszás kezdetét. Társulata 1800-ban is szerepelt Kecskeméten. A város vezetőihez írott levelében Kelemen László így írt: „Méltóztatott a Nemes Tanács nemzeti magyar játszó társaságunkhoz buzgó s igaz hazafiúi szeretetét olyan példás jelek által megmutatni, ami néműek az érzékeny szíveket a legméltóbb hálaadásra buzdítják fel; mert nemcsak hogy befogadni méltóztatott társaságunkat, hanem őtet, mint egy kegyes atya, ki az ő tulajdon szülöttjeinek boldogulásokon aggódik vala, kebeléhez szorítván szíves ölelések közt ápolgatja, gyámolítja és állandóságba behelyeztetésén tűnődik vala. Ennyi jótetteknek tapasztalásában élvén játszó társaságunk, szíves és igaz lélekből származó hálaadatosságát egyedül puszta köszönettel viszontagolhatja vissza; fenntartván mindazonáltal örök emlékezetben az egész nemes magyar nemzet előtt kihirdetendő dicsőségét ezen nemes Kecskemét városa nemes nagyérdemű elöljáróinak és az egész közönségének.”

 Kelemen László
Deák László szobra
(Szoborsétány, Kecskemét) 

Kecskemétről a társulat tehetségesebb tagjai a kolozsvári magyar színtársulathoz szerződtek. Ezt követően Kelemen még egy kísérletet tett Nagyváradon, ahol rövid ideig mint igazgató szerepelt, de sehogy sem sikerült társulatát újraszerveznie, miután vagyona teljesen elfogyott. Ekkor nejével, Lipcsei Máriával együtt Ráckevén telepedett le, ahol kántortanítóként alkalmazták. Ráckeve leégése után Makóra költözött, majd Csanádpalotára vonult vissza. 1814. december 24-én hunyt el.

(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Lugosi Döme: Kelemen László és az első Magyar Játszó Színi Társaság  *Joós Ferenc: A vándorszínészettől az állami színházig)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A kecskeméti piarista ház alapítója

Kecskemét kínai misszionáriusa

50 éve hunyt el a kecskeméti paradicsomnemesítés megteremtője

Írásaival is gyászolta a szabadságharcot

Kecskeméten nagyon jó sorom volt


Aktuális számunk


2024. március


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu