főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2021. november 30.
   


PARTNEREINKAqua&Luna Apartman Gyula

Synergic Kft.

Gladiolus Kft.


Termostar Kft.

  

  
  

A TI MUNKÁTOK NEM HIÁBAVALÓ AZ ÚRBAN70

A 70 esztendős Szabó Gábor köszöntése

- Mi indította el esperes urat a papi pályára?
Anyai nagyapám lelkipásztor, később a püspöki hivatal vezetője, édesapám szintén lelkipásztor volt, Édesanyám tanítónő, hárman voltunk testvérek. Mint lelkészgyermek előtt, minden ajtót elzártak 1954-ben, végül a jó Isten ajtót nyitott a csurgói volt református gimnáziumba. Így jött el 1958, amikor a János 17:3 igéje elindított: „Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit küldtél, az Úr Jézus Krisztust.” Ez adott egy olyan lelki döntésre segítő hajlandóságot, amelynek alapján jó szívvel mentem el Budapestre, a Teológiai Akadémiára. 1958-at írtunk akkor; ott egy nagy létszámú évfolyam indult.  Felsőbb tényezők egy évvel később az évfolyam 40 százalékának az elküldésére utasították a teológiát. A következő lépés, ami engem tovább erősített elhívásomban, az az, hogy én maradtam. Így lettem aztán lelkipásztor. Balatonfüreden szenteltek fel. A pályámon mindvégig fontos volt a gyülekezetépítés és -irányítás, de mindenekelőtt az a közösségi munka, amely később elfogadtatta velem a megyei vezetésre való hívást, hogy esperes lettem. Veszprém, Csősz (Mezőföldi Református Egyházmegye), Kiskunhalas, Kecskemét; így haladt az én életutam. Most a kecskeméti egyházközségben vagyok nyugdíjasként még egy rövid időre hivatalos szolgálatban. Jelenleg az igazgató tanács elnökeként a kollégium és a kollégiumi intézmények ügyeit kell gondoznom. 2005-ben lemondtam az esperesi szolgálatról, súlyos szívműtétem után. Egyházmegyém és elöljáróim elfogadták lemondásomat, de a tiszteletbeli esperes címet felajánlották. Örömmel elfogadtam.
                                                                                                                          Igehirdetés közben

- 25 éve Kecskeméten. Fajsúlyos alkotó időszak.
Amikor a kecskemétiek 1985 novemberében meghívtak és megválasztottak lelkipásztorul a Kecskemét Keleti-Egyházrészbe, akkor én már esperes voltam. Az év utolsó napján ideköltöztünk, négy gyermekkel. Nagy szeretettel fogadtak. A Kecskeméti Református Egyházközség Isten igéjét szerető, lelkipásztorát tisztelő közösség. Nagytiszteletű Varga Lászlóval (Kecskemét Nyugati-Egyházrész lelkipásztora) dolgoztam együtt. A szolgálatot meggyőződésem szerint korrektül megfeleztük. Jómagam a megyei ügyekkel foglalkoztam, és igyekeztem a lelkipásztori feladatoknak maximálisan megfelelni. Pár év és változtak az idők. A semmiből kellett indítani az iskolát 1990. szeptember 1-jén. A következő évben már az Ókollégiumért folytak a tárgyalások. Majd visszakaptuk az Újkollégiumot. Felépítettük az internátust, a konviktust, később a Sion házakat lépésről-lépésre, befejeztük az Emmaus házat, elindítottuk az óvodát. Mindezzel igyekeztük a város ilyen irányú igényeit kielégíteni a mi sajátos, ősi hagyományainknak megfelelő biblikus és szerény konzervatív módján, mégis szigorúan, és modern rendszerben. Az a bibliai ige járt előttünk, amelyik ezt mondja: „Az Úr Isten nagy tetteivel járunk.”

Konfirmandusok egy csoportjával

- Mi a legfőbb értéke az elmúlt hét évtizednek?
A lelkipásztori pálya egy odaszánt élet. Ezen belül voltak korszakok; például, amikor az egyház teljesen be volt zárva a templom négy fala közé. Egy nagyon fontos misszió volt az országos református kántorképző Debrecenben, aminek a szervezésében és működésében közel két évtizedig benne voltam. Az ifjúsági munka is egy korszak az életemben. Aztán volt egy másik: az egyházvezetés három évtizedig, abból húsz év esperesi szolgálat, de ott volt a komoly zsinati törvényalkotói munka, és a zsinati tanácsban a jegyzőség. A családi háttérről pedig: ma 20 fő a közvetlen család, és természetesen van nekem egy nagy családom is: a gyülekezet, a Magyarországi Református Egyház. 

 Varga Nándor elnöklelkésszel
és Szenes Márton gondnokkal
a január 31-i istentiszteleten,
amelyen születésnapja alkalmából
köszöntötték a kecskeméti hívek.

- A hitvallásban lehet-e mérleget vonni?
Mennyei Atyám mindig adta a hit ajándékát. Akkor is, ha lelkileg, vagy fizikailag rossz állapotban voltam. Isten, könyörülő szeretetével akkor is adta az üzenetet, ott lebegett előttem az ige: „A ti munkátok nem hiábavaló az Úrban.” A szolgálatomat igyekeztem a három „H” betű köré csoportosítani: hittel, hűséggel és humorral ellátni a szolgálatomat. Azt éreztem, hogy a „savanyú uborka” keresztyénség nem vonzó. Akinek nincs a Krisztusban öröme, hogyan is éli meg azt a csodát, hogy Isten szeretete lehajol hozzánk, megbocsát és felemel, és azt mondja: „Eredj el, és többé ne vétkezzél!” Egész életem útján Isten hűsége, ajándékozó szeretete és őriző jósága kísért. Kálvin jelmondatával mondom én is: Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség!

Varga Mónika

Aktuális lapszámunk tartalma:

A magyarságot szolgálta Németországban is

Negyedszázada a magángyógyszerészekért

A tragikusan elhunyt nagy reménység

IN MEMORIAM dr. Adorján Mihály

LAPOZGATÓ

VALLOMÁSOK: dr. Mikulás József nyug. növényvédelmi osztályvezető, címzetes főiskolai tanár

VALLOMÁSOK: dr. Remes Péter orvos ezredes, űrkutató, a ROVKI korábbi igazgatója

A kecskemétiek negyedszázados kedvelt helye


Aktuális számunk


2016. november 30.


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu