főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. június 17.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A Köztemető hat évtizede60

„Sehol sem virágzott olyan szépen az élet, mint azoknál a népeknél,
ahol a holtak iránti tiszteletet ápolták.”

(Maurice Maeterlinck)

Kecskemét legrégebbi, ismert temetőjét a 19. század utolsó éveiben Kada Elek irányításával tárták fel. A 10. századból származó mintegy 200 sírhelyre a mai Katona József Gimnázium előtti vásártér cédulaházi dombjának elhordásakor bukkantak. A város egyik legősibb temetkezési területe volt a mai Kerámia Stúdió előtti park is, ahol a később nyomtalanul eltűnt Homoki kápolna állt. Más településekhez hasonlóan a később létesített sírkerteket Kecskeméten is többnyire a templomok közelében alakították ki, majd ahogy a lakosok száma növekedett, egyre több temető került a várost keretező külső területekre. Egy-egy vallási felekezetnek – katolikus, református, evangélikus, görögkeleti és izraelita – a templomok körüli temetkezési helyek megszüntetése után önálló temetőt nyitottak.

A főkapuegyüttes építés közben                                                       .... és napjainkban      
A főkapuegyüttes építés közben és napjainkban

A második világháború utáni iparosítás, az 1950-ben kezdődött közigazgatási reform és az azzal összefüggő településszerkezet-váltás – többek között a leninvárosi, majd a széchenyivárosi lakótelep építése – az egyházi temetők lezárását és egy új, korszerű temető kialakítását eredményezte. A Köztemető létesítéséről 1961 márciusában döntött a városi tanács végrehajtó bizottsága. Helyét a város beépített övezetének északkeleti részén jelölték ki, rendezési tervét a Bács-Kiskun Megyei Tervező Vállalat munkatársai készítették el Sági Károly okleveles építész-főmérnök irányításával. Az első ütemben, 1962-ben a temetőhöz vezető út, az igazgatósági épület, a ravatalozó, illetve a főkapuegyüttes és a ravatalozó előtti dísztér épült ki. Ekkor alakították ki a sírkert derékszögű rendszerhez igazodó útjait is, továbbá 1280 iker és egyes sírhelyet, valamint 154 kriptás sírt és 175 gyermeksírt jelöltek ki. A sírparcellák közötti utakat leburkolták és fasorokkal szegélyezték. 

A ravatalozó az 1960-as években                                                        .... és napjainkban
A ravatalozó az 1960-as években és napjainkban

Már az első tervek készítése során kiemelt figyelmet fordítottak a „hírös” kecskemétiek földi maradványainak méltó helyen való elhelyezésére. Az örök emlék parcellát azért hozták létre, hogy a város érdekében különösen nagy érdemeket szerzők különböző temetőkben nyugvó sírjait ide helyezzék át. A parcella betemetését már jóval a sírkert megnyitása előtt megkezdték. Elsőként 1962 decemberében Katona Józsefnek a Szentháromság temetőben felépített síremlékét és maradványait helyezték át, majd 1963 májusában Mathiász János szőlőnemesítő és Batka Gáspár, a város utolsóként elhunyt 48-as honvédjének sírja került át az örök emlék parcellába.

Katona József síremléke az 1960-as években                                           .... és napjainkban
Katona József síremléke az 1960-as években és napjainkban

A Köztemetőt a városi tanács vb-határozata szerint hivatalosan 60 éve, 1964. május 1-jén nyitották meg. A temetkezést azonban már korábban megkezdték, 1964 márciusában itt temették el például Tóth Lászlót, a város korábbi polgármesterét is. Természetesen folytatódott az örök emlék parcella bővítése is. Ma már itt nyugszik többek között Hajagos Illés, Kada Elek, Lestár Péter, Muraközi János, Hornyik János, Katona Zsigmond, Mátyási József, Hankovszky Zsigmond, M. Bodon Pál, Mészöly Gyula, Kocsis Pál, László Károly, Horváth Döme, Reile Géza és Bozsó János is. Egységes sírjelekkel megjelölt sírokba ide helyezték el az 1971-es kijevi repülőgép-szerencsétlenség kecskeméti származású halottainak hamvait is.

Reile Géza síremléke 1974-ben                                                        .... és napjainkban      
Reile Géza síremléke 1974-ben és napjainkban

Az elmúlt hat évtized során a Köztemető fejlesztése folyamatos volt. Kolumbárium falakat hoztak létre, harangláb létesült, az utóbbi időben a száraz hamvszórás helyét is kialakították, térvilágítást építettek ki. A temető többszöri bővítésére is szükség volt, a reptér felőli oldal feltöltésével is alakítottak ki újabb parcellákat. A közelmúltban elhunyt dr. Mayer Antalné okleveles táj- és kertépítészmérnök első, 1965. februári munkája, és a BÁCSTERV 1994-ben bekövetkezett megszűnéséig még számos tervezése is ehhez a sírkerthez kötődött.

Az örök emlék parcella az 1970-es években                                           .... és napjainkban
Az örök emlék parcella az 1970-es években és napjainkban

A Köztemető mai területe közel 45 hektár, melyben több mint 25.000 sírhely, 2.000 kriptahely, 3.000 kolumbárium fülke és mintegy 1.200 urnasírhely található. 

(Forrás:  *Juhász István: Kecskemét város temetői)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A schwechati csata egyik áldozata

A református főgimnázium egykori igazgatója

A hírös város legendás sebésze

Kecskemétre menekült az iskola elől

Félt a közönytől, a se-se emberektől


Aktuális számunkArchívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március
2024. április
2024. május
2024. június


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu