főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2024. április 17.
   


PARTNEREINKKTV

Synergic Kft.


Termostar Kft.

   

A kecskeméti márciusi ifjak160

160 évvel ezelőtt, 1848 márciusában az ország nemcsak a természet újjáéledését ünnepelte, hanem a forradalom kirobbanását is. A hírek futótűzként terjedtek, Kecskemétet március 16-án érték el. Ez egy csapásra felkavarta a város addig nyugodt és békés életét. Több tucat honatya az esti órákat elmélyült tanácskozással töltötte. Másnap Nagy Lajos főbíró ismertette a tanácsban a „... közelebbi pesti nagyszerű népmozgalomról vett tudósításokat ...” A jegyzőkönyvi kivonat szerint „a forradalom híre a helybeli lakosság között is hirtelen elterjedvén, köz lelkesedéssel fogadtatott.” A tanács bizottságot alakított, amelynek tagjai feladatul kapták, hogy a megyei közgyűlésen követeljék: tegyék lehetővé, hogy a város mind ott, mind az országgyűlésen képviseltethesse magát.  A gyűlés egyhangúlag elfogadta a 12 pontot is és elhatározta: küldöttséget indít Pozsonyba, hogy a pontok törvénybe foglalását javasolja az országgyűlésnek. Végül a testület a református főiskola ifjúságának felszólítására kitűzte a városházára a nemzeti zászlót, majd az összesereglett tömeg előtt Horváth Pál tisztviselő felolvasta Petőfi dalát. Ezalatt a 12 pontot is kifüggesztették az épület falára.

Az örömhír gyorsan terjedt tovább. A középületekre nemzetiszín lobogók kerültek, az asszonyok kokárdákat és zászlókat varrtak. „A köz népnek mejjükre, kalapukra tűzött selemből tsinált nemzeti koszorúkat hordoznak Kecskeméten a papok, piaristák, barátok és fő emberek” rögzítette naplószerű feljegyzésében Mertse Konstantin kecskeméti görög kereskedő. Még aznap délután Fejes János ügyvéd vezetésével lelkes ifjak jelentek meg a városházán és felajánlották szolgálataikat a közbiztonság védelmére. Három ívet a következő felirattal láttak el: „Alólírottak a lelkesedés jelen korszakában a netán lehető kitörések meggátlására ideiglenesen a helybeli tanács és Választott Közönség rendelkezése alá adjuk magunkat.” A felfokozott öröm közepette a három papírt rövid időn belül 164-en aláírták. Az elsők között volt Gyenes Mihály városi mérnök, Hornyik János jegyző, Csányi János tanácsnok, valamint Hajagos Illés, Dömötör Károly és Szappanos István is.

 Március 17-én megkezdték a nemzetőrség szervezését is. A közhangulatra jellemző Szilády Károly, a kiváló nyomdász megnyilatkozása, aki a tanácshoz írt levelében „... nyilvánítá, mi szerint az itt alakuló nemzeti őrseregbe állani szinte polgári kötelességének tartaná, de mivel rossz hallása miatt alkalmatlan … későbbenis a helybeli őrsereg részére kellő nyomtatványok díj nélküli elkészítése által kívánja hazafiúi buzgalmát kimutatni.” A következő napokban a város négy pontján – az Arany Sas vendéglőben, a Református Főiskola épületében, a Városházánál és a polgári kaszinóban – őrhelyet is létrehoztak, ahol állandó ügyeletet, szolgálatot teljesítettek. Az aláírási íveket csaknem ezer lelkes kecskeméti polgár írta alá. Március 26-án vasárnap ünnepélyes körülmények között tették le esküjüket a hazára. Két nappal később pedig megválasztották a nemzetőrség tisztviselőit is. Az első hirdetmény, amely a forradalomról tudósított, március 18-án jelent meg Szilády Károly nyomdájában.  Ezt számtalan szórólap: felszólítás, hirdetmény követte. Több magyarázat is készült a 12 pontról. Így például Gömöry Frigyes versbe öntött gondolataival kívánt hatni, amit a város anyagi támogatásával meg is jelentetett.

Kecskeméten a forradalmat követő fellángolás nem lett szalmaláng. A köznép és a hivatali vezetők között csaknem teljes összhang alakult ki a forradalmat követő napokban, hetekben. Büszkék lehetünk elődeinkre, hogy gyorsan reagálva és egymással összefogva az igaz ügy pártjára álltak!

Varga Kata (a Kodály Iskola tanulója,
az 1848-as forradalom 160. évfordulóján rendezett
városi műveltségi verseny első helyezett csapatának tagja)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A kecskeméti piarista ház alapítója

Kecskemét kínai misszionáriusa

50 éve hunyt el a kecskeméti paradicsomnemesítés megteremtője

Írásaival is gyászolta a szabadságharcot

Kecskeméten nagyon jó sorom volt


Aktuális számunk


2024. március


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.
2023. január 31.
2023. február 28.
2023. március 31.
2023. április 30.
2023. május 31.
2023. június 30.
2023. július-augusztus
2023. szeptember
2023. október
2023. november
2023. december
2024. január
2024. február
2024. március


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu