főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2021. november 30.
   


PARTNEREINKAqua&Luna Apartman Gyula

Synergic Kft.

Gladiolus Kft.


Termostar Kft.

  

  
  

NAPRÓL NAPRA2014. szeptember 1-15.

szeptember 5.
 
225 éve, 1789. szeptember 5-én született Knap Mihály piarista tanár. Trencsén, Nyitra, Vác, Szentgyörgy, Léva és Szeged után 1826-ban került tanárnak Kecskemétre. 4 évet töltött az alföldi városban, azután igazgató volt a nagykárolyi, a szentgyörgyi és a váci piarista gimnáziumban. Latin nyelvű egyházi munkái mellett magyar nyelvű költeményekkel köszöntötte korának nevezetes egyházi és polgári személyiségeit.
(Forrás:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon)
Ambrus Asma

60 éves
Ambrus Asma színésznő. 1954. szeptember 5-én született. Amatőrként a Néphadsereg Központi Klubjában, a Szkénében és a Pinceszínházban játszott. Két évig tanult a Budapesti Gyermekszínház operettmusical stúdiójában, majd nyolc éven át, 1978 és 1986 között a fővárosi társulat tagja volt. 1986-ban a kecskeméti Katona József Színházhoz szerződött. 1989-ben az évad színésznőjévé választották, 1991-ben Radó Vilmos-díjat kapott.

1996 óta szabadúszó színművész. Az alkatához közel álló mesefigurákon kívül zenés játékok hősnőit is alakítja. Főbb szerepei: Nyilas Misi (Móricz Zs.: Légy jó mindhalálig); Edith Piaf (Scserbakov–Legentov); Polly (Brecht–Weill: Háromgarasos opera).

Hevesi Sándorszeptember 8.

75 éve, 1939. szeptember 8-án hunyt el Hevesi Sándor rendező, dramaturg. 1923-tól 1932-ig a budapesti Nemzeti Színház igazgatója volt. 1928-ban a Bánk bán átdolgozására készült, ez ellen Kecskemét törvényhatósága tiltakozott. 1930-ban a Nemzeti Színház az általa rendezett Bánk bánnal szerepelt Kecskeméten a Katona József halálának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozaton. Hevesi Sándor ezen előadást is tartott. A rendezés és a színigazgatás mellett számos könyvet és tanulmányt írt, amelyekben a színésznevelés, a dramaturgia, a dráma- és színháztörténet, a színházelmélet, a színház gazdasági és szervezeti kérdéseivel foglalkozott. 1937-ben összefoglaló munkát bocsátott közre, Színház címmel. 1939-ben újabb műre készült, egy Shakespeare-monográfiára, amely azonban már nem készülhetett el. Az akkor már súlyosan beteg Hevesi Sándor 1939. szeptember 8-án Budapesten meghalt.


szeptember 10.

Dr. Borda Ferenc60 éves dr. Borda Ferenc belgyógyász, diabetológus, lipidológus szakorvos. 1954. szeptember 10-én Kiskunfélegyházán született.
Édesapja általános iskolai igazgató volt, édesanyja magyar-történelem szakos tanár, húga szintén pedagógus. Az általános, majd a középiskolát szülővárosában végezte, a Petőfi Sándor Gimnáziumban érettségizett. Orvosi diplomáját 1979-ben szerezte a Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. 1985-ben szakvizsgázott belgyógyászatból. 1998-ban szerezte meg a Magyar Diabetes Társaság „Diabetológus Orvosa” minősítést, majd 2002-ben a Magyar Atherosclerosis Társaság „Lipidológus Orvosa” címet. 

Kezdettől a kecskeméti megyei kórházban dolgozik. Egy évet az intézmény radiológiai osztályán töltött, majd a III. sz. Belgyógyászati Osztályra került, ahol Bruncsák András volt az osztályvezető főorvos, tőle tanulta a szakmát. A cukorbetegség lett választott szakterülete. Különösen a 2-es típusú diabetes és társbetegségeinek kapcsolata foglalkoztatta, mely témakörben több közleményt írt és számos előadást tartott. 1991-ben nevezték ki adjunktusnak, majd 2001-ben főorvosnak. 2002-től - összevonás után - a II. sz. Belgyógyászati Osztály egyik részlegének vezetője volt. 2006. március 1-től a Bács-Kiskun Megyei Kórház Nyíri úti Rendelőintézetében a II. sz. Belgyógyászati Szakrendelést vezeti. Diabetes szakrendeléseken folyamatosan részt vesz a cukorbetegek kezelésében és gondozásában. 2007. június 1. óta a Kecskeméti Inzulinpumpa Centrum vezetője. 

Munka közbenMunka közben

A Magyar és az Európai Diabetes Társaság, a Magyar Atherosclerosis Társaság, a Magyar Elhízástudományi Társaságnak, valamint a Magyar Táplálkozástudományi Társaság tagja. 2008 őszén a Magyar Elhízástudományi Társaság Tanácsadó Testülete állandó tagjának kérték fel. A betegedukáció jelentőségét átérezve évek óta vezeti azt a szakmai munkacsoportot, amely a Fiatal és  Felnőtt Cukorbetegek Bács-Kiskun Megyei Egyesületét segíti. 2001-ben a Bács-Kiskun Megyei Kórház Rendelőintézetében a Diabetes Szakrendelés munkacsoportjának tagjaként Kecskemét Városáért Egészségügyi Díjat kapott, illetve az Egészségügyi Miniszter elismerő oklevelét is átvehette. A belgyógyászat, ezen belül a diabetológia terén végzett munkáját 2007-ben Kórházért Elismerő Oklevéllel ismerték el. Megalakulása óta a Magyar Orvosi Kamara tagja, a szakmai szervezetben különböző  tisztségeket  töltött  be: Országos Etikai Bizottsági, majd Etikai Kollégiumi tagság, Bács-Kiskun Megyei Orvosi Kamara Etikai Bizottságának elnöki, majd Bács-Kiskun Megyei Orvosi Kamara elnöki posztja - kétszer 4 éves ciklus). Jelenleg a Magyar Orvosi Kamara Bács-Kiskun Megyei Területi Szervezetének elnöke.

szeptember 14.

150 éve, 1864. szeptember 14-én hunyt el Kálmán Ferenc református lelkész, pedagógus. 1827. január 9-én gróf Festetich László nagyfaludi pusztáján született, ahol atyja, Kálmán Ferenc gazdatiszt volt. Elemi iskoláit Polgárdiban, a gimnáziumot Kolozsvárott és Pápán végezte, majd Kecskeméten tanult a református teológián. Tanulmányait 1845-ben fejezte be. Ezt követően is a hírös városban maradt, a Mária utcai iskolában leánytanítóként kapott állást. Hétévi kecskeméti tartózkodás után Soltra ment tanítókáplánnak, majd Gyönkre gimnáziumi tanárnak. 1863-ban Tolna megyébe költözött, és mint lelkész haláláig Némedi református közösségét szolgálta. Egyházi beszédeinek első füzete Kecskeméten, írásai több folyóiratban, így például a Kalauzban, a Napkeletben és a Vasárnapi Újságban jelentek meg.

szeptember 15.

80 éves dr. Szarka Tivadar villamosmérnök, professor emeritus, a műszaki tudományok kandidátusa. 1934. szeptember 15-én Kecskeméten született. 1953-tól a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem dr. Szarka Tivadar Bánya- és Kohómérnöki Karán tanult, majd a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki Kar Gyengeáramú és Híradástechnikai Szakán végzett 1958-ban. A műszaki tudományok kandidátusa 1972-től. PhD-fokozatot szerzett 2000-ben. Diplomája megszerzése után, 1958 és 1976 között a volt Lenin Kohászati Művekben a technológiai folyamatok automatizálásával, majd magas beosztású vezetőként a vállalat fejlesztésével, illetve a cég energiaellátásának és optimális energiafelhasználásának komplex feladataival foglalkozott. Ipari tevékenysége mellett 1959-től aktívan bekapcsolódott a Miskolci Egyetemen Automatizálási, illetve Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszékén folyó oktatási és kutatási munkákba. 1968-tól félállású egyetemi adjunktus, 1973-tól félállású egyetemi docens volt. 1976-ban tanszékvezető egyetemi tanári kinevezést kapott az Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszéken. Jelentős szerepe volt a Miskolci Egyetemen a főiskolai szintű villamosmérnöki szak indításában, az Informatikai Intézet, valamint 1997-ben a Villamosmérnöki Intézet kialakításában, melynek munkáját 1999-ig alapító igazgatóként vezette. Tudományos tevékenysége több mint 150 publikációban, hazai- és külföldi folyóiratokban, konferencia kiadványokban olvasható. Számos hazai és nemzetközi társaság, konferencia tudományos bizottságának tagja, a Mariupoli Egyetem és a Priazovi Állami Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora. Munkássága elismeréseként 1985-ben Kandó Kálmán-díjat, 1999-ben Életműdíjat, 2001-ben Szent-Györgyi Albert-díjat, míg 2011-ben Gépészmérnöki Kar Emlékérme kitüntetést kapott.

(Források:  *Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  *GYÓGY-HÍR, 2007  *Katona József Könyvtár  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Magyar Életrajzi Lexikon  *Magyar Színházművészeti Lexikon  *meditres.hu  *Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar  *Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái)

Aktuális lapszámunk tartalma:

A magyarságot szolgálta Németországban is

Negyedszázada a magángyógyszerészekért

A tragikusan elhunyt nagy reménység

IN MEMORIAM dr. Adorján Mihály

LAPOZGATÓ

VALLOMÁSOK: dr. Mikulás József nyug. növényvédelmi osztályvezető, címzetes főiskolai tanár

VALLOMÁSOK: dr. Remes Péter orvos ezredes, űrkutató, a ROVKI korábbi igazgatója

A kecskemétiek negyedszázados kedvelt helye


Aktuális számunk


2016. november 30.


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.
2017. március 31.
2017. április 30.
2017. május 31.
2017. június 30.
2017. július 31.
2017. augusztus 31.
2017. szeptember 30.
2017. október 31.
2017. november 30.
2017. december 31.
2018. január 31.
2018. február 28.
2018. március 31.
2018. április 30.


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu