főoldalra
   
értékőrző helytörténeti weblap - Kecskemét
2018. április 20.
   


PARTNEREINKAqua&Luna Apartman Gyula

Synergic Kft.

Gladiolus Kft.


Termostar Kft.

  

  
  

Ma történt2017. április 15.

200 éve, 1817. április 15-én született Jancsó Ádám főgimnáziumi tanár. Iskolai tanulmányait szülővárosában, Kézdivásárhelyen kezdte mint polgári növendék az ottani katonai nevelőintézetben, majd Enyedre ment, ahol a középiskolákat végezte. A felsőbb tudományokat is ugyanott hallgatta négy évig, mellette Kemény Dénes báró egyházi és iskolai főgondnok fiait - Gábort, a későbbi minisztert és Gézát - okította. Öt évig volt a fiúk nevelője, ezalatt Szász Károlyt, a neves református püspököt is tanította - szépírásra. Ezután Berlinben három évig nevelőnek készült. Hazájába visszatérve nevelő volt Vécsen és Kolozsvárott. 1848-ban Kézdivásárhely az erdélyi országgyűlésre követnek választotta. A szabadságharc kitörésekor ő is a táborba ment, a székely ezreddel ott volt a Morvába való kiűzetéséig. Ekkor Pesten Szemere Bertalan belügyminiszter statisztikai irodájába helyettes tagnak nevezték ki. A szabadságharc után Tihanyi Ferenc temesi gróf fiai mellett egy évig nevelősködött. 1950-ben a kecskeméti református kollégium neveléstan tanárává választották. A hírös városban 46 évig működött, 1896. szeptember 2-án ment nyugdíjba.

Első cikke Szegény Richard bölcs mondása címmel 1848-ban a Brassai Vasárnapi Ujságban jelent meg. Írt a Természetbarátba is, míg programmértekezése - Vázlatok a neveléstan fejlődésének történetéből a legrégibb időtől Lockeig - a kecskeméti református gimnázium értesítőjében látott napvilágot. A Fördős Lajos által szerkesztett Kecskeméti Füzetekbe Birálatok címmel két nevelési cikket is írt. Ő fogalmazta a Kecskeméti Casino részéről a Deák Ferenchez intézett bizalmi nyilatkozatot, melyet több pályázók munkái közül fogadtak el.
(Forrás:  *Szinnyei: Magyar írók élete és munkái)
   

Ugron Gábor politikus, országgyűlési képviselő170 éve, 1847. április 15-én született Ugron Gábor politikus, országgyűlési képviselő.
Udvarhelyszék Szombatfalva községében látta meg a napvilágot. Iskoláit Székelyudvarhelyen, jogi tanulmányait a budapesti és a bécsi egyetemen végezte. Diákkorában Budapesten Bartha Miklóssal ördögborda című humorisztikus ellenzéki lapot szerkesztett. Diplomája megszerzése után, 1869-ben egy évig önkéntesként szolgált a József főherceg nevét viselő gyalogezredben. Azután Franciaországba ment, hogy ott a köztársaság javára ajánlja fel kardját. Később Olaszországnak vette útját, ahol Garibaldi Riciotti táborába szegődött és több csatában részt vett. A béke megkötése után, a kommün idején Párizsban tartózkodott. Hazatérése után politikusi pályát futott be, kiváló szónok lett belőle. 1872-ben Tisza-párti programmal Udvarhelyszéken országgyűlési képviselővé választották. 1874-ben a balközéppárt programhű töredékéhez tartozott. Az 1882—84-i országgyűlésen Kolozsvár II. kerületét képviselte. 1884-ben itt kisebbségben maradt, de megválasztották Marosvásárhely I. kerületében és a székelykeresztúri kerületben, és az előbbi mandátumot fogadta el. 1887-ben a kecskeméti I. és az oklándi kerületben győzött, s az utóbbi mandátumról mondott le. 1892-ben Szatmáron és Kecskemét I. kerületében választották meg, ekkor meg a szatmári kerület megbízását tartotta meg.
(Források:  *Kecskeméti Életrajzi Lexikon  *Magyar Életrajzi Lexikon  *Sturm–féle országgyülési almanach 1910–1915.)

Könyvajánló

VALLOMÁSOK, EMLÉKEK


MEGJELENT!   MEGJELENT!   MEGJELENT!


VALLOMÁSOK, EMLÉKEK
- az életről, Kecskemétről


Ötven életút, ötven sikertörténet

(további információk: »» )

 

 

TÁMOGATÓINK

      

A Hírös Naptár Szerkesztősége ajánlata

 

Aktuális lapszámunk tartalma:

A magyarságot szolgálta Németországban is

Negyedszázada a magángyógyszerészekért

A tragikusan elhunyt nagy reménység

IN MEMORIAM dr. Adorján Mihály

LAPOZGATÓ

VALLOMÁSOK: dr. Mikulás József nyug. növényvédelmi osztályvezető, címzetes főiskolai tanár

VALLOMÁSOK: dr. Remes Péter orvos ezredes, űrkutató, a ROVKI korábbi igazgatója

A kecskemétiek negyedszázados kedvelt helye


Aktuális számunk


2016. november 30.


Letöltés egyben (PDF)


Archívum

2007. december
2008. január
2008. február
2008. március
2008. április
2008. május
2008. június-augusztus
2008. szeptember
2008. október
2008. november-december
2009. január
2009. február
2009. március
2009. április
2009. május
2009. június-augusztus
2009. szeptember-október
2009. november-december
2010. január-február
2010. március-április
2010. május-június
2010. július-augusztus
2010. szeptember-december
2011. december
2012. június
2012. július-augusztus
2012. szeptember-október
2012. november-december
2014. január 9.
2014. január 16.
2014. január 23.
2014. január 31.
2014. február 14.
2014. február 28.
2014. március 15.
2014. március 31.
2014. április 15.
2014. április 30.
2014. május 15.
2014. május 31.
2014. június 15.
2014. június 30.
2014. július 31.
2014. augusztus 15.
2014. augusztus 31.
2014. szeptember 15.
2014. szeptember 30.
2014. október 15.
2014. október 31.
2014. november 30.
2014. december 15.
2014. december 31.
2015. január 15.
2015. január 31.
2015. február 14.
2015. február 28.
2015. március 15.
2015. március 31.
2015. április 15.
2015. április 30.
2015. május 15.
2015. május 31.
2015. június 15.
2015. június 30.
2015. július 31.
2015. augusztus 31.
2015. szeptember 15.
2015. szeptember 30.
2015. október 15.
2015. október 31.
2015. november 30.
2015. december 31.
2016. január 15.
2016. január 31.
2016. február 29.
2016. március 31.
2016. április 30.
2016. május 31.
2016. június 30.
2016. július 31.
2016. augusztus 31.
2016. szeptember 30.
2016. október 31.
2016. november 15.
2016. november 30.
2016. december 31.
2017. január 15.
2017. január 31.
2017. február 28.


Bejelentkezés

E-mail:
Jelszó:
regisztrálás


  HN Szerkesztősége: 6000 Kecskemét, Tópart u. 8/c.  •  Tel.: 20/886-1979  •  E-mail: info@hirosnaptar.hu